Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Spraakopname afspelen

U kunt een spraakopname afspelen die u hebt toegevoegd tijdens de opname, of een geluidsbestand opgenomen met de functie Spraakopname van COOLPIX.
Beeld met spraakmemo
Een beeld dat een spraakmemo heeft, wordt door ViewNX-i herkend als de naam van het spraakmemobestand overeenstemt met de naam van het beeldbestand (met uitzondering van de bestandsextensie). Als u de naam van een beeldbestand met Windows Verkenner (Finder in Mac OS) of op een andere manier hebt gewijzigd, kunt u dezelfde bestandsnaam (met uitzondering van de extensie) toekennen aan het spraakmemobestand zodat ViewNX-i identificeert dat het bestand een spraakmemo bevat.
Bij bepaalde Nikon digitale camera's kunnen de bestandsnamen van beelden en hun spraakmemo's verschillen. ViewNX-i behandelt deze bestanden echter als beelden met spraakmemo's.
 1. Selecteer een beeld dat een spraakmemo of een spraakopname (WAV) bevat.
 1. Plaats de cursor op [Spraakmemo] in het menu [Bestand] en selecteer [Afspelen].
  Het geluidsbestand wordt afgespeeld. Als u meerdere beelden selecteert die spraakmemo's en/of spraakopnamebestanden bevatten, dan kunt u deze niet afspelen.
Weergave met op de werkbalk
U kunt de werkbalk aanpassen en op de werkbalk weergeven. In dit geval kunt u een spraakopnamebestand weergeven door het bestand te selecteren en op te klikken. Om de werkbalk aan te passen, plaatst u de cursor op de balk en klikt u met de rechter muisknop (of houdt u de toets “Control” ingedrukt en klikt u in Mac OS), waarna u [Spraakmemo] selecteert in [Pas aan].
Het pictogram op de werkbalk wijzigt naar terwijl een spraakopnamebestand wordt afgespeeld. Om het afspelen te stoppen, klikt u op . U kunt ook een ander bestand of een andere map selecteren tijdens het afspelen.
Andere beschikbare methodes
 • Klik met de rechter muisknop (of hou de toets “Control” ingedrukt en klik in Mac OS), plaats de cursor op [Spraakmemo] en selecteer [Afspelen].
Miniatuur van een beeld met een spraakmemo
De miniatuurbeelden die een spraakmemo hebben, worden aangegeven met . Het symbool wordt niet weergegeven als u het weergaveformaat voor miniaturen instelt op [Minimaal] of [Kleiner].
In de modus [Volledig scherm]
Als u een beeld in de modus [Volledig scherm] bekijkt, wordt de bijbehorende spraakmemo niet automatisch afgespeeld. Als u een spraakmemo wenst af te spelen, klikt u met de rechtermuisknop (in Mac OS houdt u de toets “Control” ingedrukt en klikt u), plaatst u de cursor op [Spraakmemo] en selecteert u [Afspelen].
Om de memo automatisch af te spelen in de modus [Volledig scherm], stelt u dit in bij “Opties/voorkeuren voor het venster van ViewNX-i” > “Algemeen”.
Opmerking
Om spraakopnamen (WAV) weer te geven, moet [Spraakopnamen weergeven] geselecteerd zijn in het keuzemenu voor het bestandsformaat op de filterbalk. Raadpleeg “Tonen door bestandsindeling te selecteren” voor meer informatie.

Een spraakmemo verwijderen van het bestand waaraan de memo is gekoppeld

U kunt een spraakmemo verwijderen van het bestand waaraan de memo is gekoppeld.
 1. Selecteer een beeld met een spraakmemo, plaats de cursor op [Spraakmemo] in het menu [Bestand] en selecteer dan [Verwijderen].
  Een bevestigingsscherm voor verwijderen verschijnt.
  Klik op [Ja] om het spraakmemobestand dat aan het beeld is gekoppeld naar de “Prullenbak” (of “Prullenmand” in Mac OS) te verplaatsen en van de miniatuur te verwijderen.
  Voor meer informatie over het verwijderen van onafhankelijke spraakopnamebestanden (WAV) of het verwijderen van beelden met hun spraakmemo's, raadpleegt u “Bestanden of mappen verwijderen”.