Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Labels toevoegen

U kunt beelden of films klasseren met behulp van labels. U kunt labels toekennen van 1 tot 9. Het label 0 wordt automatisch toegekend aan niet-gelabelde beelden. Elk label wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke kleur. U kunt de titel van elk label wijzigen.
Als u beelden met labels wenst te bekijken, raadpleegt u “Tonen met labels”.
 1. Selecteer een beeld waaraan u een label wenst toe te voegen.
 1. Plaats de cursor op [Labels toepassen] in het menu [Foto] en selecteer het gewenste label.
  Het aangeduide label wordt toegevoegd.
  • Het label wordt ook toegevoegd aan [Label] bij [XMP/IPTC-gegevens].
  • Voor meer informatie over XMP/IPTC-gegevens raadpleegt u “Metagegevens tonen”.
  • Het label wordt weergegeven op de miniatuur in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
  • Wanneer een label wordt toegevoegd, wordt de labelinformatie opgeslagen als een afzonderlijk aanpassingsbestand. De labelinformatie van het originele beeld verandert niet.
Andere beschikbare methodes
 • Selecteer het label in [XMP/IPTC-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens].
 • Selecteer het label in het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling in [Image-viewer], [Volledig scherm] of [Automatisch afspelen].
 • Voor meer informatie over het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling raadpleegt u “Beeldbalk”.
 • Plaats de cursor op een miniatuur om de toegangsknop weer te geven en het label toe te voegen.
 • Voor meer informatie over de toegangsknop raadpleegt u “Schikking miniaturen”.
 • Druk op één van de toetsen “0” tot “9” op het toetsenbord. Het overeenkomstige label wordt ingesteld.
Naam voor een label toevoegen
U kunt de naam wijzigen van een label dat wordt weergegeven als u [Label] selecteert op het palet [Aanpassingen/Metagegevens] of als u [Labels toepassen] selecteert in het menu [Foto]. Als de naam van een label wordt gewijzigd, wordt de gewijzigde naam opgeslagen bij [Label] in het XMP-veld. De gewijzigde naam wordt ook toegepast op de XMP/IPTC-voorinstelling.
Raadpleeg “Opties/voorkeuren voor het venster van ViewNX-i” > “Labels” voor meer informatie over het veranderen van een labelnaam, en “XMP/IPTC-voorinstelling gebruiken” voor meer informatie over XMP/IPTC-voorinstelling.

Labels verwijderen

 1. Plaats de cursor op [Labels toepassen] in het menu [Foto] en selecteer .
  Het label wordt verwijderd bij het geselecteerde beeld.