Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Mappen benoemen

Dit onderdeel beschrijft de instelitems op het venster [Mappen benoemen].
U kunt het venster [Mappen benoemen] op de volgende manieren weergeven. De instelmethode is steeds dezelfde, ongeacht de gevolgde procedure.
 • Klik in het tabblad [Primaire doel] in Nikon Transfer 2 op [Bewerken...] onder [Maak voor elke keer overspelen een submap aan].
 • Een bestemmingsmap kiezen
 • Vink [Een nieuwe submap maken voor elke bestandsconversie] aan op het venster [Bestandsconversie] en klik op [Instellingen...].
 • Bestanden converteren en uitvoeren
Beschikbare tekens
 • U kunt maximaal 110 tekens ingeven.
 • Volgende tekens mogen niet worden gebruikt in een bestandsnaam.
 • Windows: /, \, : (dubbele punt), ?, <, >, ¦ (stippellijn), * (asterisk), " (aanhalingsteken)
 • Mac OS: /, : (dubbelepunt). A . (punt) kan niet als eerste teken worden gebruikt.
Weergave voor datum en tijd
 • Datumweergave
 • “jjjj” staat voor het kalenderjaar met vier tekens, “mm” staat voor de maand en “dd” voor de dag.
 • Voorbeeld: 31 augustus 2007
 • jjjjmmdd: 20070831
 • mm_dd_jj: 08_31_07
 • Tijdweergave
 • “uummss” staat voor het uur, de minuten en de seconden, terwijl “uumm” het uur en de minuten aangeeft.
 • Voorbeeld: Vijf minuten en 40 seconden na 11:00 uur.
 • uummss: 230540
 • uumm: 2305
 • uu_mm_ss: 23_05_40
 • uu-mm: 23-05

Voorbeeldnaam

Toont een voorbeeldmapnaam die beantwoordt aan de gedefinieerde regel.
De voorbeeldmapnaam wordt weergegeven in combinatie met de volgende items.

Voorvoegsel

Selecteer een voorvoegsel (een tekenreeks die bovenaan wordt geplaatst).
Geen
Er wordt geen [Voorvoegsel] gebruikt.
Nieuwe naam
Geef de gewenste nieuwe naam in.
Typ een nieuwe naam in het tekstvak.

Scheidingsteken 1

Selecteer een scheidingsteken dat tussen het voorvoegsel en de middelste naam wordt geplaatst.
Underscore
Voegt een underscore-teken (_) in.
Verbindingsstreepje
Voegt een verbindingsstreepje (-) in.
Spatie
Voegt een lege spatie ( ) in.
Geen
Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.

Middelste naam

Selecteer een middelste naam die tussen het voorvoegsel en het achtervoegsel wordt geplaatst.
Opeenvolgend nummer
Voegt een opeenvolgend nummer in.
Volgende items kunnen worden gedefinieerd.
 • [Beginnummer:]
 • Voer het beginnummer van het opeenvolgende nummer in het tekstvak in.
 • Het beginnummer dat in de laatste sessie werd gedefinieerd, wordt opgeslagen. In de volgende instelsessie wordt het nummer na de vorige instelling weergegeven.
 • [Nummerlengte]
 • Versleep de schuiver om het gewenste aantal tekens in het extra getal te definiëren. Voor de lengte kunt u één tot acht tekens definiëren.
 • De schuiver werkt op basis van [Beginnummer:].
Overdrachtsdatum
[Overdrachtsdatum] is beschikbaar als u bestanden overdraagt met behulp van Nikon Transfer 2. De beschikbare opties zijn dezelfde als in [Opnamedatum].
Overdrachtsdatum en -tijd
[Overdrachtsdatum en -tijd] is beschikbaar als u bestanden overdraagt met behulp van Nikon Transfer 2, terwijl [Datum/tijd] beschikbaar is als u bestanden converteert in het ViewNX-i-venster.
Volgende items kunnen worden gedefinieerd.
 • [jjjjmmdd] (indeling voor de datum)
 • Selecteer de indeling voor de datum.
 • [Underscore] [Verbindingsstreepje] [Spatie] [Geen]
 • Selecteer een scheidingsteken dat na de datum wordt gebruikt.
 • [uummss] (indeling voor de tijd)
 • Selecteer de indeling voor de tijd.
Datum
Voegt een opnamedatum en het opeenvolgende nummer in.
Volgende items kunnen worden gedefinieerd.
 • [jjjjmmdd] (indeling voor de datum)
 • Selecteer de indeling voor de datum.
 • [Underscore] [Verbindingsstreepje] [Spatie] [Geen]
 • Selecteer een scheidingsteken dat na de datum wordt geplaatst.
 • [Extra getal:]
 • Voer het beginnummer van het opeenvolgende nummer dat wordt toegevoegd op het einde van de mapnaam in het tekstvak in.
 • Het [Extra getal:] dat tijdens de laatste sessie werd opgegeven, wordt opgeslagen. In de volgende instelsessie wordt het nummer na de vorige instelling weergegeven.
 • [Nummerlengte]
 • Versleep de schuiver om het gewenste aantal tekens in het beginnummer te definiëren. Voor de lengte kunt u één tot acht tekens definiëren.
 • De schuiver werkt op basis van [Beginnummer:].
 • [Extra getal niet toevoegen]
 • Wanneer deze optie aangevinkt is, wordt er geen [Extra getal:] toegevoegd aan een nieuwe mapnaam. Als er reeds een submap met dezelfde naam bestaat, wordt een oplopend nummer zoals _01, _02... automatisch toegevoegd aan het einde van de nieuw aangemaakte submapnaam.
Een submap maken tijdens bestandsconversie
Als [Datum] of [Datum/tijd] geselecteerd is als de middelste naam voor de map, wordt de opnamedatum/-tijd van het bovenste beeld in de betreffende map daarvoor gebruikt. Als een van de geselecteerde beelden geen informatie betreffende de opnamedatum bevat, wordt de aanmaakdatum/-tijd van het bovenste beeld daarvoor gebruikt.

Scheidingsteken 2

Selecteer een scheidingsteken dat tussen de middelste naam en het achtervoegsel wordt geplaatst.
Underscore
Voegt een underscore-teken (_) in.
Verbindingsstreepje
Voegt een verbindingsstreepje (-) in.
Spatie
Voegt een lege spatie ( ) in.
Geen
Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.

Achtervoegsel

Selecteer een achtervoegsel (een tekenreeks die aan het einde wordt geplaatst).
Geen
Er wordt geen [Achtervoegsel] gebruikt.
Nieuwe naam
Geef de gewenste nieuwe naam in.
Typ een nieuwe naam in het tekstvak.