Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Schikking miniaturen

Miniaturen worden in de beeldweergavezone of de Filmstrip weergegeven met hun bestandsnamen, labels, scores enz.
1
Miniaturen/pictogrammen
Toont miniaturen of pictogrammen.
Zichtbaar wanneer de map met opgeslagen beelden submappen bevat. U kunt de volgorde wijzigen waarin de submappen worden weergegeven en opgeven dat de submappen niet worden weergegeven in de beeldweergavezone en de Filmstrip. Voor meer informatie raadpleegt u “Opties/voorkeuren voor het venster van ViewNX-i” / “Miniaturen”.
Toont de dust-off gegevens (NDF) van het beeld.
De NDF wordt gecreëerd door een digitale spiegelreflexcamera of systeemcamera van Nikon voor gebruik met de functie “Beeld Dust-off” van de Capture NX-softwareproducten. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikshandleiding van uw camera en de Help van de Capture NX-softwareproducten.
Stelt een locatielogbestand (LOG) voor dat door de camera werd opgenomen. Voor meer informatie over locatielogbestanden, zie “Locatielogbestanden laden”.
Stelt een hoogte (barometer)-logbestand (LGA) voor dat door de camera werd opgenomen.
Stelt een diepte-logbestand (LGB) voor dat door de camera werd opgenomen.
Staat voor een spraakopnamebestand (WAV). Raadpleeg “Spraakopname afspelen” voor meer informatie over het afspelen van geluidsbestanden.
2
Labels
Toont de labels die u heeft opgegeven. Voor meer details over het specificeren en tonen van beelden met labels, raadpleegt u “Labels toevoegen” of “Tonen met labels”.
3
Pictogrammen bewerkingsstatus
Geeft aan of het RAW-beeld (NEF, RAW) al dan niet werd bewerkt.
/
geeft aan dat het beeld werd bewerkt met Capture NX-D, ViewNX-i, ViewNX 2, PictureProject of Capture 4.
geeft aan dat het beeld werd bewerkt met software uit de Capture NX-reeks (behalve Capture NX-D).
4
Bestandsnaam
Toont de bestandsnaam van de miniatuur.
5
Score
Toont de toegekende score. Voor meer informatie over het toekennen en weergeven van scores raadpleegt u “Scores toekennen” of “Tonen met scores”.
6
Statuspictogrammen weergeven
Deze pictogrammen geven de status van het beeld aan. De hierna beschreven pictogrammen worden van links naar rechts weergegeven.
Het beeld dat XMP/IPTC-gegevens heeft. Voor meer informatie over XMP/IPTC-gegevens raadpleegt u “Metagegevens tonen”.
Het beeld dat de RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beeldgegevens heeft.
Het beeld dat een spraakmemo heeft. Raadpleeg “Spraakopname afspelen” voor meer informatie over spraakmemo's.
Het in 3D opgenomen MPO-beeld.
De beelden of films met een gezichtsveld van 360 graden.
/
De foto's die werden opgenomen in de stand Slimme fotoselectie.
toont de sleutelfoto die een groep Slimme fotoselectie-foto's voorstelt.
toont een individuele Slimme fotoselectie-foto.
Dit pictogram wordt weergegeven bij 'Bewegingssnapshot'-beelden die worden opgenomen in bestandsformaat NMS (MOV + JPEG). Het pictogram wordt niet weergegeven bij 'Bewegingssnapshot'-beelden die worden opgenomen in bestandsformaat MOV.
/ / / / / / /
Deze pictogrammen worden weergegeven voor stilstaande beelden die met camera's die compatibel zijn met de modus Bijsnijden gemaakt werden in de modus voor stilstaande beelden of in de filmmodus.
wijst op een beeld dat u hebt opgenomen in het beeldgebied 3:2.
wijst op een beeld dat u hebt opgenomen in het beeldgebied 5:4 (30x24).
wijst op een beeld dat u hebt opgenomen in het beeldgebied 1:1 (24x24). Het kan alleen opgenomen worden in de opnamemodus voor stilstaande beelden.
wijst op een beeld dat werd bijgesneden tot een grootte die ongeveer overeenkomt met een beeld dat werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 1.2 maal langer is.
wijst op een beeld dat werd bijgesneden tot een formaat dat ongeveer overeenkomt met een beeld dat werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 1.3 keer langer is dan de brandpuntsafstand van een beeldsensor in DX-formaat.
Deze pictogrammen worden alleen weergegeven voor stilstaande beelden die opgenomen werden in de filmmodus.
wijst op een beeld dat werd bijgesneden tot een grootte die ongeveer overeenkomt met een beeld dat werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 1.5 maal langer is.
wijst op een beeld dat werd bijgesneden tot een grootte die ongeveer overeenkomt met een beeld dat werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 2.7 maal langer is.
wijst op een beeld dat werd bijgesneden tot een grootte die ongeveer overeenkomt met een beeld dat werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 3.0 maal langer is.
Dit pictogram geeft een filmbestand aan (AVI, MP4, MOV, MPG, WMV). Raadpleeg “Film afspelen” en “Film openen met een ander programma” voor meer informatie over het afspelen van filmbestanden.
Dit pictogram wijst op een filmbestand dat werd opgeslagen nadat de functie Autofocusgeluid verminderen werd toegepast in ViewNX-i. Meer informatie over de functie Autofocusgeluid verminderen vindt u in “In films opgenomen geluid van de autofocusaandrijving onderdrukken”.
/ /
wijst op een film die werd bijgesneden tot een beeldverhouding van 3:2.
wijst op een film die werd bijgesneden tot een formaat dat ongeveer overeenkomt met een film die werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 1,3 keer langer is dan de brandpuntsafstand van een beeldsensor in DX-formaat.
wijst op een film die werd bijgesneden tot een grootte die ongeveer overeenkomt met een film die werd opgenomen met een brandpuntsafstand die 2,7 maal langer is.
Geeft aan dat een beeld locatiegegevens bevat. Voor meer informatie over locatiegegevens raadpleegt u “Locatiegegevens (kaart) gebruiken”.
Het bestand dat beveiligd is. Voor meer details over beveiliging raadpleegt u “Bestand beveiligen”.
Het JPEG-beeld dat in de camera is bewerkt na de opname.

Toegangsknop

Wanneer de cursor op een miniatuur is geplaatst, worden de volgende pictogrammen weergegeven bij de miniatuur.
Voegt het geselecteerde beeld toe aan het fotovak.
/
Draait het geselecteerde beeld in de overeenstemmende richting.
Voegt een label toe aan de geselecteerde of weergegeven beelden.
Kent een score toe aan de geselecteerde of weergegeven beelden.