Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Gegroepeerde beelden weergeven (sequentie)

“Sequentie” verwijst naar slimme fotoselectie-foto's en reeksen continue opnamen. In ViewNX-i kunnen meerdere beeldbestanden in een sequentie worden weergegeven als een individueel bestand. Het beeld dat de camera automatisch uit elke sequentie als de sleutelfoto selecteert, is de “Beste opname”. wordt weergegeven op de beste opname. De verschillende beelden in een sequentie worden met de beste opname samengevoegd als sleutelfoto en ze kunnen als een enkel bestand worden behandeld.
Reeks is ingeschakeld wanneer de beelden die opgenomen werden met Slimme fotoselectie en sets van continue opnamen door Nikon Transfer 2 worden overgezet.
 1. Klik op /.
  De knop schakelt bij elke klik tussen en .
  Wanneer de knop is:
  Er wordt slechts één fotosleutel weergegeven in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
  Wanneer de knop is:
  Vijf mappen worden weergegeven in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
Behandeling van tegelijk opgenomen beelden
Gegroepeerde beelden die tegelijk werden opgenomen, worden alleen als een sequentie weergegeven wanneer zowel als geselecteerd zijn. Alleen de sleutelfoto wordt weergegeven.
Het aantal en het type beelden dat voor elke sequentie wordt weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde opties, zoals hierna aangegeven.
 • : 1 foto (sleutelfoto)
 • : 5 foto's (NEF-foto's) (standaardinstelling)
 • : 2 foto's (sleutelfoto's in NEF- en JPEG-indeling)
 • : 10 foto's (5 NEF-foto's en 5 JPEG-foto's)