Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Uitvoerbalk aanpassen

U kunt de manier wijzigen waarop de Werkbalk wordt weergegeven.
Plaats de cursor op [Pas werkbalk aan] ([Pas knoppenbalk aan] in Mac OS) in het menu [Venster] en selecteer het item dat u wilt instellen.
De functies die op de Werkbalk moeten verschijnen, kunnen worden geselecteerd. Items die aangegeven zijn met een vinkje, worden weergegeven op de Werkbalk.