Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Menulijst van ViewNX-Movie Editor

Hierna ziet u een lijst met menu's die beschikbaar zijn met ViewNX-Movie Editor.

Menu [Bestand]

[Opgeslagen instellingen herstellen...]
Wanneer [Film bewerken] wordt gebruikt om het Storyboard als filmbestand te exporteren, worden de actuele bestandsinformatie en instellingen tijdelijk opgeslagen als een herstelbestand. Gebruik deze functie om een tijdelijk opgeslagen herstelbestand te laden.
[Films en foto's toevoegen...]
Voegt beeld- of filmbestanden toe aan het [Storyboard]. Er wordt een venster weergegeven voor het selecteren van de beeld- of filmbestanden die opgeslagen zijn op een computer of geheugenkaart.
[Film exporteren...]
Converteert het gemaakte Storyboard naar een nieuw filmbestand. Het instelvenster voor convertering wordt weergegeven.
[Afsluiten] (alleen Windows)
Voor het afsluiten van ViewNX-Movie Editor. Als het huidige project niet opgeslagen is, wordt een bevestigingsscherm voor het opslaan weergegeven.
Ctrl+Q (Windows)

Menu [Wijzig]

[Kopiëren]
Kopieert geselecteerde beeld- en filmbestanden en berichtclips naar het Storyboard.
Ctrl+C (Windows) / Cmd + C (Mac OS)
[Plakken]
Plakt de gekopieerde beeld- en filmbestanden en berichtclips in het Storyboard.
Ctrl+V (Windows) / Cmd + V (Mac OS)
[Verwijderen]
Verwijdert geselecteerde beeld- en filmbestanden en berichtclips uit het Storyboard.
Del

Menu [Clip]

[Bijsnijden...]
Toont de [Duur] voor de film, zodat u de afspeelduur kunt aanpassen door ongewenste delen uit het filmbestand te snijden.
[Titel toevoegen/bewerken...]
Toont het venster [Titelinstellingen] om tekst bovenop het geselecteerde film- of beeldbestand weer te geven.
[Beginclip toevoegen...]
Toont het venster [Titelinstellingen] om aan de film die u maakt een beginclip toe te voegen aan het begin van het Storyboard. Als er al een beginclip toegevoegd is, wordt [Beginclip bewerken...] weergegeven.
[Titelclip toevoegen...]
Toont het venster [Titelinstellingen] om een berichtclip met achtergrondkleur te plaatsen tussen de scènes in de film die u maakt. De berichtclip wordt direct voor de geselecteerde bron toegevoegd.
[Eindclip toevoegen...]
Toont het venster [Titelinstellingen] om aan de film die u maakt een eindclip toe te voegen aan het einde van het Storyboard. Als er al een eindclip toegevoegd is, wordt [Eindclip bewerken...] weergegeven.
[Volume van alle films instellen op 0]
Stelt het volume van alle films in het Storyboard in op 0, zodat er geen geluid hoorbaar is tijdens de weergave. Er wordt geen geluid weergegeven voor alle films die na deze instelling worden toegevoegd.
[Volume van alle films opnieuw instellen]
Herstelt het oorspronkelijke volume van de film.
[Films en foto's op opnamedatum sorteren]
Sorteer de bronnen in Storyboard op opnamedatum.

Menu [Afspelen]

[Afspelen]
Speelt de film af die wordt bewerkt in de voorbeeldzone. Tijdens het afspelen wijzigt de naam van dit item in [Onderbreken].
[Stoppen]
Het afspelen van een film in de voorbeeldzone wordt gestopt.

Menu [Weergave]

[Storyboard]
Opent het tabblad [Storyboard].
[Sfeer/duur]
Opent het tabblad [Sfeer/duur].

Menu [Help]

[Help weergeven] (Windows)/ [ViewNX-Movie Editor Help] (Mac OS)
Voor het weergeven van deze helpfunctie.

Menu [ViewNX-Movie Editor] (alleen Mac OS)

[Over ViewNX-Movie Editor]
Opent het venster met de versie-informatie van ViewNX-Movie Editor.
[Stop ViewNX-Movie Editor]
Voor het afsluiten van ViewNX-Movie Editor. Als het huidige project niet opgeslagen is, wordt een bevestigingsscherm voor het opslaan weergegeven.
Cmd + Q (Mac OS)