Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Een onderdeel van een film gebruiken door het uit te knippen (bijsnijden)

U kunt het gewenste gedeelte van een bronfilmbestand extraheren door de ongewenste delen te verwijderen (bijsnijfunctie).
Alleen het geëxtraheerde deel dat na het bijsnijden overblijft, wordt afgespeeld.

Het bijsnijden instellen

 1. Plaats de muisaanwijzer op het bronfilmbestand in het Storyboard dat u wilt bijsnijden, en klik op .
  Het venster [Duur] wordt voor de film getoond.
  Stel het in- en uitpunt in voor het bijsnijden. Het deel tussen het inpunt en het uitpunt wordt afgespeeld in de film.
  Het is ook mogelijk om alleen het inpunt of het uitpunt in te stellen.

Venster [Duur]

1
Voorbeeldzone
Speel de film weer en controleer de in- en uitpunten van de bijsnijding.
2
Weergavezone filmtijdlijn
De zone is opgesplitst in zeven delen met miniaturen die het algemene verloop van de film aangeven. Verschuif de aan de linker- en rechterzijde om de in- en uitpunten in te stellen.
3
Weergavebalk
Geeft de weergavepositie aan.
4
Huidige weergavepositie (tijd)/totale weergavetijd
De weergaveduur controleren.
5
Instelknoppen voor het inpunt (Begin) en het uitpunt (Eind)
Klik op de knoppen en gebruik om de positie van het in- en uitpunt in te stellen.
6
Filmregelaar
De knoppen frame terug, afspelen (pauze) en frame vooruit worden getoond (van links naar rechts).
7
Positie in- en uitpunt (tijd)
Toont de begin- en eindtijd van de bijgesneden film.

De in- en uitpunten voor het bijsnijden instellen

Verplaats de linker en rechter om het gedeelte van de film aan te geven dat u wilt behouden.
 1. Verplaats de aan het linker uiteinde om het inpunt in te stellen, en verplaats de aan het rechter uiteinde om het uitpunt in te stellen.
  U kunt de inhoud van het gekozen gedeelte controleren door te verschuiven tussen de linker en rechter .
  U kunt op / klikken tussen de rechter en linker om de positie van precies in te stellen. Zodra zich in de juiste positie bevindt, kunt u op [Begin] klikken om de in te stellen voor de positie van het inpunt, of op [Eind] klikken om de in te stellen voor de positie van het uitpunt.
 1. Klik op [OK].

De instelling voor het bijsnijden annuleren

In het bijsnijvenster Duur verplaatst u de voor de in- en uitpunten in de weergavezone van de filmtijdlijn naar uiterst rechts en links, waarna u op [OK] klikt.