Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Boomknoppen

U kunt de weergave van de zone favoriete map en de mappenzone bepalen, bijvoorbeeld door de momenteel geopende map te verplaatsen.
Toont de vorige map.
Wanneer u op klikt en terugkeert naar de vorige map, klikt u op om de volgende map weer te geven.
Toont de map die één niveau hoger ligt dan de momenteel weergegeven map.
Wanneer u hierop klikt, wordt de lijst met uw favoriete mappen weergegeven. Wanneer u op de naam van een map klikt, wordt de map geopend.
U kunt vaak gebruikte mappen of stations toevoegen aan de Favoriete map. Als er reeds Nikon-programma's geïnstalleerd zijn op uw pc, worden sommige mappen die betrekking hebben op deze programma's, zoals de map Primaire doelmap, automatisch toegevoegd.