Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Afdrukinstellingen beeldinformatie

U kunt informatie, zoals de bestandsnaam van beelden, de opnamedatum en de camera-instellingen onder beeldpagina's plaatsen en afdrukken. U kunt een titel, tekst of het aantal afgedrukte pagina's opnemen in de kop- of voettekst.
Vink [Foto-informatie afdrukken] aan op het scherm met afdrukinstellingen en klik vervolgens rechts van het selectievakje op [Instellingen...] om het scherm [Foto-informatie afdrukken] weer te geven.

Tabblad [Opnamedatum/Beeldcommentaar]

Beelden worden afgedrukt met de opnamedatum en -tijd ingevoegd.
[Opnamedatum]
Vink deze optie aan om af te drukken met de opnamedatum weergegeven. Als u daarnaast ook [Tijd] aanvinkt, wordt de opnametijd ook afgedrukt.
[Tekst]
Selecteer deze optie om tekst in het vak in te voeren.
[Positie:]
Voor het instellen van de plaats waar de opnamedatum/-tijd afgedrukt worden.
Wanneer u [Rechtsboven (binnen)] of [Rechtsonder (binnen)] selecteert, zullen de opnamedatum/-tijd worden afgedrukt in het beeld.
Wanneer u [Rechtsonder (buiten)] selecteert, zullen de opnamedatum/-tijd rechts onder het beeld worden afgedrukt.
[Lettertype-instellingen:]
Voor het instellen van het lettertype, de letterstijl (bv. vet of cursief), de lettergrootte en de letterkleur.
Als u [Auto] selecteert als lettergrootte, zal automatisch de optimale lettergrootte worden ingesteld op basis van het beeldafdrukgebied.

Tabblad [Metagegevens]

Hiermee wordt er afgedrukt met de metagegevens ingebed in de beelden.
U kunt bepaalde opname-informatie en [Beschrijving] in XMP/IPTC-gegevens afdrukken. U kunt de inhoud controleren bij [Bestands-/Camera-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens].
Voor meer informatie raadpleegt u “Metagegevens tonen”.
[Bestandsnaam]
Vink deze optie aan om af te drukken met de bestandsnamen weergegeven.
[Opnamedatum]
Vink deze optie aan om af te drukken met de opnamedatum weergegeven. Als u daarnaast ook [Tijd] aanvinkt, wordt de opnametijd ook afgedrukt.
[Beeldcommentaar]
Drukt indien aangevinkt de inhoud af van het veld [Beeldcommentaar] bij [Bestandsgegevens 2].
[Beschrijving]
Drukt indien aangevinkt de inhoud af van de [Beschrijving] in XMP/IPTC-informatie.
[Eenvoudige camera-instellingen], [Aanvullende cameragegevens]
Voor het afdrukken van de opname-informatie. U kunt kiezen welke items van de opname-informatie worden afgedrukt door de selectievakjes aan te vinken/uit te vinken.
[Locatiegegevens]
Drukt locatiegegevens af.
Voor meer informatie over locatiegegevens raadpleegt u “Locatiegegevens (kaart) gebruiken”.
[Uitlijning:]
Voor het instellen van de uitlijning van tekenreeksen bij het afdrukken van [Metagegevens].
[Lettertype-instellingen:]
Voor het instellen van het lettertype, de letterstijl (bv. vet of cursief) en de lettergrootte.
 • Als u [Auto] selecteert als lettergrootte, zal automatisch de optimale lettergrootte worden ingesteld op basis van het beeldafdrukgebied.
 • De letterkleur wordt automatisch ingesteld op wit of zwart afhankelijk van de instelling bij [Achtergrondkleur:].

Tabblad [Kop- en voetteksten]

Drukt vrije tekst zoals een titel of het aantal pagina's af in de kop- of voettekst.
[Kopteksten]
Vink deze optie aan om tekst af te drukken in de koptekst van de pagina.
Typ tekens in het tekstvak en selecteer de positie van de koptekst.
 • [Uitlijning:]
 • Voor het instellen van de positie van de ingevoerde tekst in de koptekst.
[Paginanummer]
Vink deze optie aan om paginanummers af te drukken. U kunt de lay-out van het paginanummer selecteren.
 • [Totaal aantal pagina's (1/2)]
 • Drukt het totaal aantal pagina's rechts van het paginanummer.
 • [Positie:]
 • Selecteer de weergaveplaats van de paginanummers uit [Boven] (in de koptekst) en [Onder] (in de voettekst).
 • [Uitlijning:]
 • Voor het instellen van de positie van de paginanummers in de kop- of voettekst.
 • U kunt de paginanummers en de kop-/voettekst niet op dezelfde positie plaatsen.
[Voetteksten]
Vink deze optie aan om tekst af te drukken in de voettekst van de pagina.
Typ tekens in het tekstvak en selecteer de positie van de voettekst.
 • [Uitlijning:]
 • Voor het instellen van de positie van de ingevoerde tekst in de voettekst.
[Lettertype-instellingen:]
Voor het instellen van het lettertype, de letterstijl (bv. vet of cursief) en de lettergrootte.
 • Als u [Auto] selecteert als lettergrootte, zal automatisch de optimale lettergrootte worden ingesteld op basis van het beeldafdrukgebied.
 • De letterkleur wordt automatisch ingesteld op wit of zwart afhankelijk van de instelling bij [Achtergrondkleur:].
Opname-informatie afdrukken
 • Zelfs als een af te drukken beeld wordt gedraaid met [Passend maken door roteren] aangevinkt in de lay-outinstellingen, zal de positie van de opname-informatie niet worden gewijzigd bij het afdrukken.
 • Sommige delen van de inhoud die moeten worden afgedrukt volgens de instellingen op het tabblad [Metagegevens], worden mogelijk niet afgedrukt afhankelijk van het afdrukgebied.