Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Apparaten van het systeem verwijderen

Hieronder vindt u instructies voor het verwijderen van apparaten van het systeem.

Wanneer een kaartlezer of kaarsleuf wordt verwijderd

Wanneer een geheugenkaart via een kaartlezer of kaartsleuf verbonden is met het systeem, dient u de hierna vermelde handelingen uit te voeren voor u de USB-kabel verwijdert.
Windows
Klik op het pictogram [Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen] op de taakbalk en selecteer [Verwisselbare schijf uitwerpen] in het menu dat verschijnt.
Mac OS X
Sleep het volume dat overeenkomt met de geheugenkaart, naar het pictogram “Prullenbak” in “Dock” ( verandert in ).
De overeenkomstige volumenaam is afhankelijk van het type camera dat werd gebruikt om de geheugenkaart te formatteren, zoals hierna wordt beschreven.
  • Indien geformatteerd op een Nikon digitale spiegelreflexcamera of Nikon systeemcamera: “NIKON XXXX” (modelnaam).
  • Indien geformatteerd op andere Nikon camera's: “NO_NAME”
Mac OS X
Als [Verbinding automatisch verbreken na het overspelen] is geselecteerd in het paneel [Voorkeuren] van de overdrachtopties, wordt de verbonden geheugenkaart automatisch uit het systeem verwijderd en verdwijnt het pictogram “NO_NAME” van het bureaublad wanneer de overdracht voltooid is. Koppel de USB-kabel los.
Voor het paneel [Voorkeuren] van de overdrachtopties, raadpleegt u “Het paneel [Voorkeuren]”.

Een camera verwijderen met een andere instelling voor de USB-optie

Om een camera te verwijderen met de USB-optie ingesteld op [MTP/PTP] of [PTP], schakelt u de camera uit en koppelt u de USB-kabel los.