Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Nikon Transfer 2 starten vanuit dialoogvenster (Windows)

Wanneer de camera of geheugenkaart aangesloten is en het dialoogvenster voor het selecteren van de bewerking wordt weergegeven, kunt u Nikon Transfer 2 starten vanuit het dialoogvenster.
Voor meer informatie over het onafhankelijk starten van Nikon Transfer 2 , raadpleegt u “Nikon Transfer 2 starten en afsluiten”.
 1. Sluit de camera aan op de computer en schakel de camera in.
  Het dialoogvenster verschijnt.
 1. Klik op het dialoogvenster.
  Er wordt een lijst weergegeven van alles wat u met de camera kunt doen. De weergegeven inhoud is afhankelijk van de aangesloten camera.
 1. Klik op [Bestand importeren Nikon Transfer 2].
  Nikon Transfer 2 wordt automatisch gestart.
  Als u op [Bestand importeren Nikon Transfer 2] klikt, start Nikon Transfer 2 automatisch wanneer de camera de volgende keer wordt aangesloten.
  Raadpleeg “Automatisch starten van Nikon Transfer 2 uitschakelen (Windows)” voor meer informatie over het resetten van deze instelling.
Het dialoogvenster weergeven
Kies [Elke keer vragen] voor de camera in de lijst [Apparaten] in het venster [Automatisch afspelen].