Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Behandeling van tegelijk opgenomen beelden

In geval van RAW-beelden (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden die gelijktijdig werden opgenomen, worden de respectieve beelden na de volgende bewerkingen als afzonderlijke bestanden behandeld.
 • De volgende handelingen uitvoeren op de RAW- (NEF- of NRW-indeling) of JPEG-beeldgegevens wanneer deze worden weergegeven als afzonderlijke bestanden ( wordt weergegeven op de werkbalk):
 • Bestanden verwijderen
 • Bestandsnaam wijzigen
 • Bestanden verplaatsen
 • De volgende handelingen uitvoeren wanneer tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden als één bestand worden weergegeven met weergegeven op de werkbalk en wanneer het RAW-beeld niet beveiligd is maar het JPEG-beeld wel:
 • Bestanden verwijderen
 • Bestandsnaam wijzigen
 • Het bestand bewerken, verwerken of de naam ervan wijzigen in een ander programma dan ViewNX-i.