Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Apparaten aansluiten en Nikon Transfer 2 starten

Apparaatregistratie (alleen Windows)

Normaal wordt de camera automatisch geregistreerd bij Apparaatbeheer in Windows wanneer deze voor het eerst wordt aangesloten na het installeren van ViewNX-i.
Als de computer er niet in slaagt om de camera te herkennen, volgt u de onderstaande links om na te gaan of de camera en de interface correct geregistreerd zijn bij Apparaatbeheer in Windows.