Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Locatiegegevens verwijderen

  1. Selecteer een miniatuur of voor een beeld dat locatiegegevens bevat.
    U kunt meerdere beelden met locatiegegevens selecteren.
  1. Selecteer [Wijzig] in het menu [Locatiegegevens verwijderen].
    Er verschijnt een bevestigingsscherm. Als u op [Ja] klikt, worden de locatiegegevens verwijderd en verdwijnt van de kaart.
Tip om locatiegegevens te verwijderen
  • Wanneer de locatiegegevens van een sleutelfoto van een sequentie worden verwijderd, verdwijnt van de kaart, zelfs als een ander beeld in de sequentie locatiegegevens bevat.