Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Miniaturen sorteren

Standaard worden de bestanden in de miniaturenlijst gesorteerd op opnamedatum. Indien u dat wenst, kunnen de miniaturen ook gesorteerd worden volgens bestandstype of map door de optie hiervoor te selecteren in het menu [Weergave] > [Bestanden groeperen op] of in het menu [Groeperen:] in het gebied Miniaturenlijst.

Sorteeropties

De volgende categorieën zijn beschikbaar.
[Datum]
Sorteert de bestanden volgens opnamedatum.
[Extensie]
Sorteert de bestanden volgens extensie.
[Map]
Sorteert de bestanden volgens de mapstructuur op het bronapparaat.
[Niet groeperen]
Sorteert de bestanden niet.