Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Gedetailleerde beeldinformatie op de kaart controleren

U kunt gedetailleerde bestandsinformatie, zoals de bestandsnaam of metagegevens, weergeven in de voorgrondvensters die bij in de kaart verschijnen.
 1. Selecteer een die u wenst te controleren en klik er nogmaals op als het pictogram verandert in .
  Er verschijnt een voorgrondvenster.
 1. Klik op het tabblad [Foto] of [Metagegevens] om de weergegeven informatie te schakelen.
  • Door op het tabblad [Foto] te klikken, verschijnt een verkleind beeld met de bestandsnaam.
  • Wanneer een filmbestand geselecteerd is, wordt het eerste beeld van de film weergegeven.
  • Door op het tabblad [Metagegevens] te klikken, verschijnen de metagegevens, zoals cameramodel, opnamedatum enz., die ingebed zitten in het beeld. Informatie betreffende de richting en Points of interest (POI) wordt ook weergegeven als deze opgeslagen is.
  • Wanneer een filmbestand geselecteerd is, verschilt de informatie die weergegeven wordt door te klikken op het tabblad [Metagegevens] van de informatie voor stilstaande beelden.
  • Door op rechtsboven te klikken of in de kaart te bladeren, wordt het venster gesloten.
Andere beschikbare methode
 • Selecteer een bestand met locatiegegevens in de Filmstrip en klik op de overeenkomstige .
 • Het scherm met gedetailleerde informatie van het bestand verschijnt.
Tips voor het weergeven van pop-upvensters met informatie
 • Verschillende bestanden met dezelfde locatiegegevens worden weergegeven als één . Afhankelijk van de weergaveschaal van de kaart worden bestanden met verschillende locatiegegevens weergegeven als één als de afstand tussen de opnamelocaties klein is.
 • Het venster met gedetailleerde informatie dat verschenen is door te klikken op , toont of .
 • Klik op de knoppen om de gedetailleerde informatie van andere bestanden weer te geven die samen worden aangeduid door één op de kaart.
 • Bij sequenties toon het informatievenster dat verschijnt wanneer u op op de kaart klikt, alleen de informatie van de sleutelfoto.