Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Beeldbalk

De beeldbalk wordt weergegeven in de modi [Image-viewer], [Volledig scherm], [2 Beelden vergelijken] of [Volledig scherm op tweede beeldscherm].
U kunt de weergavevergroting wijzigen of informatie zoals een histogram tonen/verbergen.
/
Wanneer een RAW-beeld wordt weergegeven in de beeldweergavezone kunt u overschakelen tussen een voorbeeldweergave van het RAW-beeld (tijdelijke weergave) en aangepaste RAW-gegevens.
Wanneer wordt weergegeven, wordt de voorbeeldweergave (tijdelijke weergave) van een RAW-beeld weergegeven.
Wanneer wordt weergegeven, wordt het aangepaste RAW-beeld weergegeven.
/
Wordt alleen weergegeven in de modus [2 Beelden vergelijken]. Wanneer geselecteerd is, worden de weergavezone en de zoomfactor van vergelijkende beelden gesynchroniseerd.
(Bestandsnaam)
Toont de bestandsnaam en de huidige zoomfactor van het weergegeven beeld-/filmbestand.
Wanneer tegelijk opgenomen RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden worden weergegeven als één bestand, wordt (NEF+JPEG) of (NRW+JPEG) rechts van de bestandsnaam weergegeven.
(Coördinaatwaarde, RGB-waarde)
Wanneer de cursor zich op een beeld bevindt in de beeldweergavezone, worden de positie (coördinaatwaarde) en de RGB-waarde weergegeven van het punt waar de cursor zich bevindt.
Geeft de belangrijkste informatie weer in de linkerbovenhoek van de beeldweergavezone, waaronder de opnamedatum, het gebruikte cameramodel, de bestandsgrootte enz. van het weergegeven beeld. Geeft de gegevens weer van een RAW-beeldbestand bij gekoppelde RAW- (NEF- of NRW-indeling) en JPEG-beelden die tegelijk werden opgenomen.
Toont histogrammen van het beeld in de rechterbovenhoek van de beeldweergavezone. Klik rechts van de knop op om te kiezen uit [RGB], [R/G/B] of [Helderheid] afhankelijk van de weergegeven inhoud.
/ /
Wijzigt de weergavestijl bij het weergeven van een volledig beeld in de beeldweergavezone.
Zoomt een beeld in de beeldweergavezone in of uit.

In de modus [Volledig scherm]

In de modus [Volledig scherm] of [Volledig scherm op tweede beeldscherm] worden naast de bovenstaande ook de volgende bedieningselementen weergegeven.
/ / / /
Wijzigt de weergavemodus.
Voor het verlaten van de modus [Volledig scherm] en terugkeren naar de vorige weergavemodus.