• Start
 • Locatiegegevens (kaart) gebruiken

Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Locatiegegevens (kaart) gebruiken

In [Kaart] kunt u gebruikmaken van een internet-kaartdienst om, op basis van locatiegegevens die tijdens het opnemen in stilstaande beelden of films werden ingebed, opnamelocaties als pictogrammen weer te geven op een kaart (alleen filmbestanden opgenomen op bepaalde modellen worden ondersteund). U kunt in de kaart bladeren en zoomen, zodat u gemakkelijk kunt nagaan waar de beelden werden opgenomen.

Soorten locatiegegevens die in ViewNX-i worden ondersteund

De drie hierna beschreven soorten locatiegegevens kunnen worden verwerkt in ViewNX-i.
 • Locatiegegevens gemeten met een satellietnavigatiesysteem
 • Hoogtegegevens gemeten met een barometer
 • Dieptegegevens gemeten met een waterdieptemeter
Digitale camera's die compatibel zijn met deze systemen, kunnen locatiegegevens, hoogte (barometer)-gegevens en dieptegegevens inbedden in beelden. De locatiegegevens die in beelden zijn ingebed, kunnen in ViewNX-i worden gecontroleerd als onderdeel van de metagegevens. wordt weergegeven met de miniaturen van beeld- en filmbestanden die locatiegegevens omvatten.
Meer informatie over metagegevens vindt u bij “Ingebedde informatie van beelden bekijken/bewerken”.
U kunt ViewNX-i gebruiken om locatiegegevens toe te voegen aan beelden die werden gemaakt met een camera die niet compatibel is met satellietnavigatiesystemen, of aan beelden die geen ingebedde locatiegegevens hebben. U kunt locatiegegevens toevoegen door een locatie rechtstreeks op de kaart te specificeren, door een locatielogbestand te laden vanuit een apparaat zoals een ontvanger van satellietnavigatiesystemen, of door een hoogte (barometer)-/dieptegegevens-logboek te laden van een Nikon digitale camera die uitgerust is met een barometer of dieptemeter.
Fouten in opnamelocaties kunnen ook worden gecorrigeerd.
 • Opnamelocaties op de kaart tonen
 • U kunt opnamelocaties als pictogrammen weergeven op een kaart op basis van locatiegegevens die in stilstaande beelden of films werden ingebed.
 • Locatiegegevens behandelen
 • U kunt locatiegegevens die in beelden ingebed zijn, bewerken terwijl u de opnamelocaties op de kaart controleert. U kunt ViewNX-i ook gebruiken om nieuwe locatiegegevens aan beelden toe te voegen, zelfs als uw camera niet compatibel is met satellietnavigatiesystemen.
 • Locatielogboeken gebruiken
 • U kunt locatiegegevens tegelijk aan meerdere beelden toevoegen met behulp van het locatielogboek dat opgeslagen is in een camera, mobiele telefoon of in de handel verkrijgbare ontvanger voor satellietnavigatiesystemen die locatiegegevens kan verkrijgen. U kunt ook de opgenomen reisroute weergeven in een locatielogbestand.
 • Zoeken naar trefwoorden op basis van locatiegegevens
 • U kunt beschrijvingen of trefwoorden aan beelden toevoegen of ze bewerken.
 • Fotologboeken tonen
 • U kunt opnamelocaties met rechte lijnen koppelen op de kaart.
 • De kaart instellen
 • U kunt een kaartserver selecteren of een standaard weergavepositie instellen in het scherm [Kaart].
Opmerkingen
 • De service van een online kaart van deze functie maakt gebruik van Google Maps.
 • Deze functie verkrijgt ook trefwoorden uit “Wikipedia” wanneer metagegevens worden bewerkt.
 • Om deze functie te kunnen gebruiken, is een internetomgeving vereist.
 • Nikon Corporation kan door de gebruiker van ViewNX-i of derden niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze functie.
 • Aangezien de online-kaartservice en de service voor het zoeken op trefwoorden voor deze functie door een derde worden voorzien, kunnen deze services zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of beëindigd.
 • Merk op dat het gebruik van deze functie informatie over de lengtegraad en breedtegraad naar de service provider stuurt.
 • Lees in elk geval de “Google gebruiksvoorwaarden” waarvoor u een link hebt in de kaart.
 • Nikon Corporation voorziet geen technische ondersteuning voor Google Maps.
 • Locatiegegevens kunnen alleen worden toegevoegd aan of bewerkt voor bestanden met stilstaande beelden (NEF-, NRW-, JPEG- en TIFF-indelingen).
 • Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de locatiegegevens verschilt de weergegeven locatie op de kaart mogelijk van de feitelijke opnamelocatie.
 • ViewNX-i ondersteunt locatiegegevens op basis van de Tokyo Datum (Japans geodetisch systeem) of het World Geodetic System (WGS84). Opnamelocaties die werden opgenomen met andere geodetische systemen, worden mogelijk niet op de correcte locatie op de kaart weergegeven.
 • Als u locatiegegevens bewerkt of toevoegt met ViewNX-i, worden de locatiegegevens opgeslagen op basis van het World Geodetic System (WGS84).
 • U kunt controleren welk geodetisch systeem wordt gebruikt in het onderdeel [Bestands-/Camera-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens]. Meer informatie over metagegevens vindt u bij “Ingebedde informatie van beelden bekijken/bewerken”.
 • Deze software maakt gebruik van de volgende API (Application Programming Interface): Geonames web services.