Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Locatiegegevens knippen en plakken

U kunt de locatiegegevens die in een beeld ingebed zitten, kopiëren en plakken naar andere beelden. Gekopieerde locatiegegevens kunnen tegelijk in meerdere beelden worden geplakt. Als het beeld ook richtingsgegevens en (Points of interest (POI))-informatie bevat, kunnen deze samen met de andere locatiegegevens worden gekopieerd en geplakt.
  1. Selecteer een miniatuur of voor een beeld dat locatiegegevens bevat.
    U kunt locatiegegevens niet kopiëren als verschillende beelden geselecteerd zijn.
  1. Selecteer [Wijzig] in het menu [Locatiegegevens kopiëren].
  1. Selecteer de miniatuur waarnaar u de gekopieerde locatiegegevens wilt plakken, en selecteer vervolgens [Locatiegegevens plakken] in het menu [Wijzig].
    De overeenkomstige wordt verplaatst naar of toegevoegd aan de locatie van de geplakte locatiegegevens.
Opmerking
Als u locatiegegevens plakt in beelden die reeds locatiegegevens bevatten, worden de bestaande gegevens overschreven door de nieuwe gegevens.