Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Bedieningselementen voor aanpassing aanpassen

U kunt de weergave van de bedieningselementen voor [Aanpassingen] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens] aanpassen.
Het is mogelijk om alleen vaak gebruikte items weer te geven of deze te schikken in volgorde van frequentie.

De methode selecteren om bedieningselementen voor aanpassing te tonen

U kunt selecteren of u alle items in [Aanpassingen] wilt tonen of enkel basisitems.
 1. Klik op om de gewenste optie te selecteren.
  De getoonde items wijzigen dienovereenkomstig.
  U kunt [Alle aanpassingen] of [Snelle aanpassing] selecteren.

De items van [Aanpassingen] weergeven/verbergen of de volgorde ervan aanpassen

U kunt voor elk item in het paneel [Aanpassingen] instellen of het wordt weergegeven of verborgen en de weergavevolgorde ervan bepalen.
De status weergeven of verbergen en de weergavevolgorde van de items voor [Aanpassingen] kunnen worden geregistreerd als voorinstelling.
 1. Klik op om [Pas aan...] te selecteren uit de keuzelijst.
  Het instelscherm verschijnt.
 1. Klik op [Nieuw].
  Een nieuwe voorinstelling wordt aangemaakt onder [Aangepaste instellingen:].
 1. Kies welke items worden weergegeven en in welke volgorde deze worden weergegeven.
  Stel de instellingen als volgt in:
  • Vink bij [Weer te geven items:] de items aan die u wilt weergeven en vink de items uit die u wilt verbergen.
  • Selecteer bij [Weer te geven items:] de gewenste items en klik op of om de volgorde ervan te wijzigen.
  • Om een item te deselecteren, klikt u erop terwijl u de toets “Ctrl” (“Command” in Mac OS) ingedrukt houdt. U kunt meerdere items selecteren.
 1. Klik op [OK].
  De instellingen worden geregistreerd als een voorinstelling.
  Als u op klikt, wordt de geregistreerde voorinstelling getoond in de keuzelijst. Selecteer de voorinstelling om de getoonde items te wijzigen.
Voorinstellingen beheren
Om een voorinstelling te bewerken of te verwijderen, geeft u het instelscherm voor de voorinstellingen weer.
 • Voorinstellingen bewerken
 • Selecteer de voorinstelling die u wilt bewerken, ga terug naar stap 3 hierboven (voor het instellen van welke items moeten worden weergegeven en hun weergavevolgorde) en voer de instructies uit.
 • Namen van voorinstellingen wijzigen
 • Selecteer in de lijst met voorinstellingen de voorinstelling waarvan u de naam wilt wijzigen en klik nogmaals op de voorinstelling. U kunt nu de naam wijzigen.
 • Voorinstellingen dupliceren
 • Selecteer in de lijst met voorinstellingen de voorinstelling die u wilt dupliceren en klik op [Dupliceren]. Er wordt een kopie aangemaakt van de voorinstelling met een volgnummer toegevoegd aan het einde van de oorspronkelijke naam. Deze functie is handig als u een nieuwe voorinstelling wilt maken door een bestaande voorinstelling te wijzigen.
 • Voorinstellingen verwijderen
 • Selecteer in de lijst met voorinstellingen de voorinstelling die u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].