Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Scores toekennen

Met de scorefunctie kunt u aan elk foto een prioriteit toekennen. Scores worden aangegeven met één tot vijf (sterren) en een markering als kandidaat voor verwijdering. Aan films kan alleen een score worden toegekend als de film werd opgenomen op camera's die deze functie ondersteunen.
Voor beelden met scores raadpleegt u “Tonen met scores”.
 1. Selecteer een beeld waaraan u een score wenst toe te kennen.
 1. Plaats de cursor op [Bestanden van scores voorzien] in het menu [Foto] en selecteer het gewenste aantal (sterren) voor de score.
  De opgegeven score wordt toegekend.
  • De toegekende score wordt ook toegepast op [Score] bij [XMP/IPTC-gegevens].
  • Voor meer informatie over XMP/IPTC-gegevens raadpleegt u “Metagegevens tonen”.
  • (sterren) van de score wordt weergegeven op de miniatuur in de beeldweergavezone of de Filmstrip.
  • Wanneer een score wordt toegevoegd, wordt de score-informatie opgeslagen als een afzonderlijk aanpassingsbestand. De score-informatie van het originele beeld verandert niet.
Andere beschikbare methodes
 • Selecteer (sterren) voor de score in het paneel [XMP/IPTC-gegevens] op het palet [Aanpassingen/Metagegevens].
 • Selecteer (sterren) op het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling in [Image-viewer], [Volledig scherm] of [Automatisch afspelen].
 • Voor meer informatie over het palet met hulpmiddelen voor beeldbehandeling raadpleegt u “Beeldbalk”.
 • Plaats de cursor op een miniatuur om de toegangsknop weer te geven en de score toe te voegen.
 • Voor meer informatie over de toegangsknop raadpleegt u “Schikking miniaturen”.

Scores terugzetten

 1. Plaats de cursor op [Bestanden van scores voorzien] in het menu [Foto] en selecteer .
  De score van het geselecteerde beeld wordt teruggezet.