Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Beeldhelling aanpassen

U kunt de helling aanpassen van RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden.
  1. Versleep de schuiver [Rechtzetten] om de hellingshoek aan te passen.
    De hellingshoek van het beeld wordt aangepast. U kunt waarden opgeven van -10.0 tot +10.0 graden. Als u een positieve waarde instelt, wordt het beeld rechtsom gedraaid en als u een negatieve waarde instelt, wordt het beeld linksom gedraaid. Als de waarde op [0] wordt ingesteld, is er geen wijziging.
    U kunt de waarde ook specificeren door een cijferwaarde (tot één cijfer na de komma) in te voeren in het invoervak.
Wanneer de beeldhelling wordt aangepast
  • Het beeld wordt automatisch uitgerekt om alle delen van het beeld waar er geen informatie aanwezig is in te vullen.
  • Het beeldformaat (in pixels) en de beeldverhouding blijven ongewijzigd.
Beelden aangepast met Capture NX-D
Als ViewNX-i wordt gebruikt om een beeld aan te passen waarvoor [Inclusief gebieden zonder beeldgegevens] is ingeschakeld in Capture NX-D, wordt de hellingshoek aangepast terwijl de instelling die is geconfigureerd in Capture NX-D gehandhaafd blijft.