Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Slimme fotoselectie-foto's behandelen

Met de functie Slimme fotoselectie maakt de camera automatisch vijf opnamen telkens wanneer de sluiter wordt ontspannen en wordt een beeld uit de reeks als “Beste opname” gekozen.
Wanneer de knop wordt weergegeven op de werkbalk, worden de vijf beelden als een sequentie gegroepeerd en wordt de Beste opname als sleutelfoto weergegeven. De sequentie kan als één bestand worden behandeld.
Wanneer wordt weergegeven en het hoofdbeeld wordt verwijderd met ViewNX-i
De groepering van de sequentie wordt opgeheven en alle beelden in de sequentie worden als afzonderlijke bestanden behandeld.
Wanneer een bestandsnaam wordt gewijzigd met een andere toepassing dan ViewNX-i
De groepering wordt alleen geannuleerd voor het gewijzigde bestand en dit wordt behandeld als een individueel bestand.