Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Laterale kleuraberratie-correctie

U kunt kleurverschuivingen ten gevolge van laterale kleuraberratie van RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden verminderen.
Laterale kleuraberratie is een fenomeen dat afwijkingen van de grootte in een opgenomen beeld veroorzaakt. Bij laterale kleuraberratie doen zich kleurverschuivingen voor aan de zijkant van een object dat zich buiten het midden van het beeld bevindt.
  1. Vink [Aan] aan bij [Autom. laterale chrom. aberratie].
    Kleurverschuivingen veroorzaakt door laterale kleuraberratie worden gecorrigeerd.