Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Opties/voorkeuren voor het venster van ViewNX-i

U kunt de volgende instellingen aanpassen.

Voor het weergeven van het venster Opties (Voorkeuren)

  1. Selecteer [Voorkeuren...] in het menu [Wijzig] ([Voorkeuren...] in het menu [ViewNX-i] in Mac OS).
    Het [Voorkeuren]-scherm verschijnt.
  1. Selecteer de items die u wenst te wijzigen en definieer de gewenste instellingen.
  1. Klik op [OK].
    De instellingen zijn voltooid.