Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Locatielogboeken gebruiken

U kunt locatiegegevens tegelijk aan meerdere beelden toevoegen met behulp van het locatielogboek dat opgeslagen is in een camera, mobiele telefoon of in de handel verkrijgbare ontvanger voor satellietnavigatiesystemen die locatiegegevens kan verkrijgen, en u kunt locatiegegevens samenvoegen met hoogte (barometer)- en dieptegegevens.
Locatielogbestanden zijn bestanden die sequentiële locatiegegevens op regelmatige intervallen registreren met behulp van apparaten zoals camera's, mobiele telefoons en ontvangers die compatibel zijn met satellietnavigatiesystemen.
Hoogte (barometer)-logboeken zijn bestanden die sequentiële hoogte (barometer)-/dieptegegevens op regelmatige intervallen registreren met behulp van een Nikon digitale camera die uitgerust is met een barometer of dieptemeter.
Elk geregistreerd punt in het locatie-, hoogte- of dieptelogboek wordt een “trackpunt” genoemd.
Ondersteunde indelingen voor locatie, hoogte (barometer)- en diepte-logbestanden
De hierna vermelde bestandsindelingen worden ondersteund.
  • NMEA-bestanden (extensie: .nmea / .nma / .log / .lga / .lgb)
  • GPX-bestanden (extensie: .gpx)
Opmerking
Omdat de gegevens in locatie-, hoogte (barometer)- en diepte-logboeken in intervallen worden opgeslagen, kan er een verschil zijn tussen de positie van trackpunten en de eigenlijke opnamepunten. Daardoor is het mogelijk dat locatie-, hoogte (barometer)- en dieptegegevens die aan beelden worden toegevoegd, niet helemaal nauwkeurig zijn.