Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Actuele taak controleren

ViewNX-i beschikt over een multitasking-functie waarmee u continu bewerkingen kunt uitvoeren zonder dat u hoeft te wachten tot de verwerking (kopiëren, draaien, bewerken enz.) van een groot aantal beelden voltooid is. U kunt de vooruitgang tijdens de verwerking controleren of de verwerking steeds stoppen.
Handelingen die kunnen worden verwerkt met de multitasking-functie
 • Bestanden kopiëren
 • Bestanden verplaatsen
 • Uploaden
 • Bestandsconversie
 • Afdrukken
 • Roteren
 • Metagegevens bewerken
 • Labels instellen
 • Score toekennen
 • Locatiegegevens toevoegen
 • Beelden aanpassen
 1. Voer de handeling uit voor verwerking met de multitasking-functie.
  Een voortgangsbalk wordt weergegeven.
 1. U kunt de vooruitgang volgen op de groene balk onderaan het scherm.

De lopende bewerking annuleren

 1. Voer de handeling uit voor verwerking met de multitasking-functie.
 1. Klik op .
  De lopende bewerking wordt geannuleerd.
  Wanneer u de lopende bewerking annuleert, verschijnt geen bevestigingsvenster.
Wanneer meerdere taken worden verwerkt, kan links op de balk verschijnen. Klik hierop om de lijst met lopende bewerkingen weer te geven, zodat u de te annuleren bewerking kunt selecteren.