Grootte lettertype

 • K
 • M
 • L

Bestanden benoemen

Dit onderdeel beschrijft de instelitems op het venster [Bestanden benoemen].
U kunt het venster [Bestanden benoemen] op de volgende manieren weergeven. De instelmethode is steeds dezelfde, ongeacht de gevolgde procedure.
Beschikbare tekens
 • U kunt maximaal 110 tekens ingeven.
 • Volgende tekens mogen niet worden gebruikt in een bestandsnaam.
 • Windows: /, \, : (dubbele punt), ?, <, >, ¦ (stippellijn), * (asterisk), " (aanhalingsteken)
 • Mac OS: /, : (dubbelepunt). A . (punt) kan niet als eerste teken worden gebruikt.
Weergave voor datum en tijd
 • Datumweergave
 • “jjjj” staat voor het kalenderjaar met vier tekens, “mm” staat voor de maand en “dd” voor de dag.
 • Voorbeeld: 31 augustus 2007
 • jjjjmmdd: 20070831
 • mm_dd_jj: 08_31_07
 • Tijdweergave
 • “uummss” staat voor het uur, de minuten en de seconden, terwijl “uumm” het uur en de minuten aangeeft.
 • Voorbeeld: Vijf minuten en 40 seconden na 11:00 uur.
 • uummss: 230540
 • uumm: 2305
 • uu_mm_ss: 23_05_40
 • uu-mm: 23-05

Voorbeeldnaam

Toont een voorbeeldnaam die beantwoordt aan de gedefinieerde regel.
De voorbeeldnaam wordt weergegeven in combinatie met volgende items.

Voorvoegsel

Selecteer een voorvoegsel (een tekenreeks die bovenaan wordt geplaatst).
Oorspronkelijke naam
Gebruik de originele naam voor hij wordt gewijzigd.
Geen
Er wordt geen [Voorvoegsel] gebruikt.
Nieuwe naam
Geef de gewenste nieuwe naam in.
Typ een nieuwe naam in het tekstvak.
Oorspronkelijke naam+Nieuwe naam
Plaats een nieuwe naam na de originele naam. Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.
Nieuwe naam+Oorspronkelijke naam
Plaats een nieuwe naam voor de originele naam. Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.

Scheidingsteken 1

Selecteer een scheidingsteken dat tussen het voorvoegsel en de middelste naam wordt geplaatst.
Underscore
Voegt een underscore-teken (_) in.
Verbindingsstreepje
Voegt een verbindingsstreepje (-) in.
Spatie
Voegt een lege spatie ( ) in.
Geen
Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.

Middelste naam

Selecteer een middelste naam die tussen het voorvoegsel en het achtervoegsel wordt geplaatst.
Opeenvolgend nummer
Voegt een opeenvolgend nummer in.
Volgende items kunnen worden gedefinieerd.
 • [Beginnummer:]
 • Voer het beginnummer van het opeenvolgende nummer in het tekstvak in.
 • Het beginnummer dat in de laatste sessie werd gedefinieerd, wordt opgeslagen. In de volgende instelsessie wordt het nummer na de vorige instelling weergegeven. Om dit nummer terug te zetten wanneer u het nummer wijzigt, selecteert u [Opnieuw instellen op 1 voor elke bewerking].
 • [Nummerlengte]
 • Versleep de schuiver om het gewenste aantal tekens in het extra getal te definiëren. Voor de lengte kunt u één tot acht tekens definiëren.
 • De schuiver werkt op basis van [Beginnummer:].
 • [Opnieuw instellen op 1 voor elke bewerking]
 • Het beginnummer wordt terug op “1” gezet telkens als de naam wordt gewijzigd.
Datum
Voegt een opnamedatum en het opeenvolgende nummer in.
Volgende items kunnen worden gedefinieerd.
Datum
 • [jjjjmmdd] (indeling voor de datum)
 • Selecteer de indeling voor de datum.
 • [Underscore] [Verbindingsstreepje] [Spatie] [Geen]
 • Selecteer een scheidingsteken dat na de datum wordt geplaatst.
 • [Extra getal:]
 • Voer het beginnummer van het opeenvolgende nummer dat wordt toegevoegd op het einde van de bestandsnaam in het tekstvak in.
 • Het [Extra getal:] dat tijdens de laatste sessie werd opgegeven, wordt opgeslagen. In de volgende instelsessie wordt het nummer na de vorige instelling weergegeven.
 • [Nummerlengte]
 • Versleep de schuiver om het gewenste aantal tekens in het beginnummer te definiëren. Voor de lengte kunt u één tot acht tekens definiëren.
 • De schuiver werkt op basis van [Beginnummer:].
Datum/tijd
Voegt een opnamedatum/-tijd en het opeenvolgende nummer in.
Volgende items kunnen worden gedefinieerd.
Datum/tijd
 • [jjjjmmdd] (indeling voor de datum)
 • Selecteer de indeling voor de datum.
 • [Underscore] [Verbindingsstreepje] [Spatie] [Geen]
 • Selecteer een scheidingsteken dat na de datum wordt gebruikt.
 • [uummss] (indeling voor de tijd)
 • Selecteer de indeling voor de tijd.
 • Als er meer dan één bestand met dezelfde naam bestaat, worden waarden zoals “_01” en “_02” automatisch toegevoegd aan het einde van de bestandsnaam.
Geen
Gebruikt geen middelste naam.
Kan geselecteerd worden als [Oorspronkelijke naam] is geselecteerd als ofwel [Voorvoegsel] ofwel [Achtervoegsel], of als [Nieuwe naam] als ofwel [Voorvoegsel] ofwel [Achtervoegsel] met een willekeurig teken in het tekstvak wordt ingegeven.
Opmerking
Als [Datum] of [Datum/tijd] wordt geselecteerd als middelste naam voor een beeld zonder informatie over de opnamedatum, dan wordt de datum of het tijdstip gebruikt waarop het is gemaakt.

Scheidingsteken 2

Selecteer een scheidingsteken dat tussen de middelste naam en het achtervoegsel wordt geplaatst.
Underscore
Voegt een underscore-teken (_) in.
Verbindingsstreepje
Voegt een verbindingsstreepje (-) in.
Spatie
Voegt een lege spatie ( ) in.
Geen
Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.

Achtervoegsel

Selecteer een achtervoegsel (een tekenreeks die aan het einde wordt geplaatst).
Oorspronkelijke naam
De originele naam voor de wijziging wordt gebruikt.
Geen
Er wordt geen [Achtervoegsel] gebruikt.
Nieuwe naam
Geef de gewenste nieuwe naam in.
Typ een nieuwe naam in het tekstvak.
Oorspronkelijke naam+Nieuwe naam
Plaats een nieuwe naam na de originele naam. Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.
Nieuwe naam+Oorspronkelijke naam
Plaats een nieuwe naam voor de originele naam. Er wordt geen scheidingsteken ingevoegd.