Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Rode ogen corrigeren

U kunt het rode-ogenfenomeen corrigeren. Dit fenomeen laat de ogen van een persoon rood oplichten bij het fotograferen met een flitser.
Deze functie detecteert en corrigeert het rode-ogenfenomeen.
  1. Vink [Rode-ogencorrectie] aan bij [Aan].
    De rode ogen van een gefotografeerde persoon worden gecorrigeerd.
[Rode-ogencorrectie] gebruiken
  • Afhankelijk van het beeld is het mogelijk dat de functie minder efficiënt werkt.
  • In zeldzame gevallen is het mogelijk dat deze functie delen corrigeert die niet onderhevig zijn aan het rode-ogenfenomeen.