Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Beeldomtrek verscherpen

U kunt beeldomtrekken van RAW- (NEF, NRW), JPEG- en TIFF-beelden scherper maken.
  1. Versleep de schuiver [Verscherping] om de waarde in te stellen.
    De omtrekken van de beelden worden scherper. U kunt een waarde instellen van 0 tot 10. Hoe groter de ingegeven waarde, hoe scherper de omtrek. Als de waarde [0] is, is er geen wijziging.
    Als u inzoomt op het beeld, kunt u het resultaat van nabij bekijken. Voor meer details over inzoomen op beelden raadpleegt u “Grootte van weergave aanpassen”.
    U kunt de waarde opgeven door een cijferwaarde in te voeren in het invoervak.