Grootte lettertype

  • K
  • M
  • L

Automatisch starten van Nikon Transfer 2 uitschakelen (Windows 7)

  1. Open het menu [start] en klik op [Configuratiescherm] > [Hardware en geluid] > [Automatisch afspelen].
    Het configuratiescherm [Automatisch afspelen] wordt weergegeven.
  1. Selecteer [Elke keer vragen] bij [Afbeeldingen] en [Apparaten].
  1. Klik op [Opslaan].
    Vanaf nu moet u telkens een actie selecteren wanneer een camera of een geheugenkaart wordt aangesloten.