Nikon

[Küçük Resim]

Küçük resimlerle ilgili ayarları yapın.

[Küçük Resim Alanındaki Klasör Simgeleri]

Küçük resim kılavuz çizgileri, küçük resim listesi ve film şeridi ekranlarında alt klasörlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve görüntülenecekse hangi sırada görüneceğini seçin.

  • [Klasör simgelerini ilk önce görüntüle]: Alt klasörler, resimlerden önce listelenir.
  • [Klasör simgelerini en son görüntüle]: Alt klasörler, resimlerden sonra en son listelenir.
  • [Klasör simgelerini gizle]: Alt klasörler listelenmez.
[Varsayılanları Geri Yükle]
[Küçük Resim] kategorisindeki tüm öğeleri varsayılan değerlerine sıfırlayın.