Nikon

Fotoğrafları Etiketleme

Dokuz farklı etiket (1 ila 9) arasından seçim yapın. Etiketler videolara uygulanamaz.

Etiket Seçme

Etiketler çeşitli konumlarda görüntülenir.

Küçük Resimlerde

Fareyi küçük resimlerin üzerine getirin (resim geçerli olarak etiketlenmemişse bir “0” görüntülenecektir) ve istediğiniz etiketlere tıklayın.

Birden Fazla Resme Aynı Etiketi Atama

Control (veya macOS’de command) ya da shift tuşunu kullanarak birden fazla resim seçtikten sonra seçilen etiketler, seçimdeki tüm görüntülere uygulanır.

Alt Araç Çubuğunda

Görünüm alanının alt kısmındaki araç çubuğunda istediğiniz etikete tıklayın (0 Alt Araç Çubuğu).

Resimleri “2/4 Görüntü” Görünümlerinde Etiketleme

Etiketler yalnızca geçerli resme uygulanır (beyaz veya siyah vurgulanan resim).

[XMP/IPTC] Sekmesinde

Ayarlar/Bilgi paletinde [XMP/IPTC] > [Etiket] altında istediğiniz etikete tıklayın (0 Ayarlar/Bilgi Paleti).

Resimleri Etikete Göre Filtreleme

Resimler etikete göre filtrelenebilir. öğesine tıklayın ve istediğiniz etiketi veya etiketleri seçin.

1, 3 ve 4 etiketli resimleri gösteren bir filtre

Film şeridi görünümü