Nikon

Keskinlik Ayarı Aracı

Kenarları daha belirgin hale getirerek keskinliği artırın. Diğer alanlara dokunmadan kenarların kontrastını artırmak için [Bulanıklaştırma Maskesi] seçeneğini kullanın. [HDR kullanarak ayarla] etkinleştirildiğinde bu araç görüntülenmez.

[Keskinlik]
Resim genelinde ana hatların keskinliğini artırmak için daha yüksek değerler seçin.

[Bulanıklaştırma Maskesi]
Bulanıklaştırma maskesini kullanarak resimleri netleştirmek için bu seçeneği seçin.
Sil
Geçerli olarak seçilen maskeyi bulanıklaştırma maskesi listesinden silin.
Yukarı Taşı/Aşağı Taşı
Geçerli olarak seçilen maskeyi bulanıklaştırma maskesi listesinde yukarı veya aşağı taşıyın.
Bulanıklaştırma Maskesi Listesi
Bulanıklaştırma maskeleri listesi. Maskeler renk kanalı, yoğunluk, yarıçap (kenar genişliği) ve eşik (ör., “Kırmızı, %50, %10, %0”) ile tanımlanır. Bunlar listelenen sırada uygulanır; sırayı değiştirmek için yukarı/aşağı düğmelerini kullanın.
Renk
Bulanıklaştırma maskesinin uygulanacağı renk kanalını seçin.
[Yoğunluk]
Bir netleştirme miktarı seçin. Değer ne kadar yüksekse kenar kontrastı da o kadar artar.
[Yarıçap]
Kenar genişliği. Yarıçap ne kadar daha büyük olursa netleştirilen görüntüdeki kenarlar o kadar daha geniş görünecektir.
[Eşik]
Netleştirmenin uygulanacağı sınırdır. Eşik sıfırsa netleştirme görüntüdeki tüm piksellere uygulanacaktır. Eşiği artırmak maske uygulanmadan önce, pikseller arasında mutlaka olması gereken kontrast miktarını yalnızca aralarında daha belirgin kontrast olan kenarlar etkilenecek şekilde artırır.