Nikon

Görüntü Bilgilerini Yazdırma

Her resmin altına yazdırılacak bilgileri seçmek için “Yazdır” diyaloğunda [Baskı bilgisi] öğesini seçin ve [Ayarlar] öğesine tıklayın.

Baskı Bilgisi

“Yazdır” iletişiminde [Sığdırmak için döndür] seçildiğinde baskı bilgileri döndürülmez.

Gelişmiş Baskı Bilgisi Ayarları

“Gelişmiş Baskı Bilgisi Ayarları” diyaloğunun [Çekim Tarihi/Saati ve Yorum], [Meta Veriler] ve [Başlık / Altlık] sekmelerinde yazdırılacak bilgileri seçin.

[Çekim Tarihi/Saati ve Yorum] Sekmesi

Kayıt tarihi ve/veya saati ile kullanıcı yorumlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin.

 • [Çekim Tarihi]: Kayıt tarihini [Konum] için seçilen konuma yazdırın.
 • [Çekim Saati]: Çekim saatini yazdırın.
 • [Kullanıcı Yorumu]: Metin kutusuna girilen yorumu yazdırın.
 • [Font Ayarları]: Tarih/saat damgasını yazdırmak için kullanılacak yazı tipini, stili, yazı tipi punto boyutunu ve rengi seçin.
 • Sonuçlar [Örnek] alanında önizlenebilir.
[Meta Veriler] Sekmesi

Her resim ile yazdırılan meta verileri seçin. Kullanılabilir seçenekler, çekim bilgilerinin bir kısmıyla sınırlıdır.

 • [Font Ayarları]: Meta veriler yazdırmak için kullanılan yazı tipini, stilini ve punto boyutunu seçin.
 • Sonuçlar [Örnek] alanında önizlenebilir.

Meta Veriler

[Meta Veriler] sekmesinde seçilen alanlardan bazıları, kullanılabilir boş alana bağlı olarak yazdırılmayabilir.

[Başlık/Altlık] Sekmesi

Her sayfanın üst ve alt kısmında yazdırılan bilgileri seçin.

 • [Başlık]: Metni girin ve her sayfanın üst kısmına yazdırılacak üstbilgi için hizalamayı seçin.
 • [Sayfa Numarası]: Sayfa numarasının yazdırılıp yazdırılmayacağını seçin. Sayfa numarası sayfanın üst veya alt kısmına yazdırılabilir. Üst tarafa yazdırılırsa başlıkta, alt tarafa yazdırılırsa altlıkta görünecektir. Sayfa numarasını “Sayfa <geçerli sayfa> / <toplam sayfa sayısı>” olarak yazdırmak için [Sayfa Toplamı (1 / 2)] öğesini seçin.
 • [Altlık]: Metni girin ve her sayfanın alt kısmına yazdırılacak altbilgi için hizalamayı seçin.
 • [Font Ayarları]: Üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası için bir yazı tipi, stil ve punto boyutu seçin.
 • Sonuçlar [Örnek] alanında önizlenebilir.