Nikon

Sürüm Aracı

Capture NX [Enhancement Steps (Geliştirme Adımları)] veya Capture NX 2 [Adjust (Ayarla)] bölümünde yapılan değişiklikler [Ayar adımlarını uygula] öğesini seçerek NX Studio’daki resimlere uygulanabilir. [HDR kullanarak ayarla] etkinleştirildiğinde bu araç görüntülenmez.

  • Bunun yalnızca Capture NX veya Capture NX 2’de düzenlenen RAW (NEF) resimlere uygulanacağını unutmayın.
  • Örneğin, [Gaussian Blur (Gaussian Bulanıklaştırma)] ve [Photo Effects (Fotoğraf Efektleri)] araçları kullanılarak Capture NX 2’de yapılan değişiklikler, [Ayar adımlarını uygula] seçilmemişse resimler NX Studio’da açıldığında görüntülenmeyecektir. [Ayar adımlarını uygula] öğesini seçmek, [Gaussian Blur (Gaussian Bulanıklaştırma)] ve [Photo Effects (Fotoğraf Efektleri)] araçlarının her ikisini de uygular ve efektlerini görünür kılar. Efektler ayarlanamaz veya ayrı olarak görüntülenemez ya da gizlenemezler.

    “Ayar adımlarını uygula” devre dışı

    “Ayar adımlarını uygula” etkin

  • [Picture Control] ve [Beyaz Dengesi]’nde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere bazı düzenlemeler, resimler NX Studio’da açıldığında korunur. Bu durumlarda, NX Studio daha fazla değişiklik yapmak için kullanılabilir.

Capture NX/Capture NX 2

  • NX Studio, Capture NX ya da Capture NX 2’de JPEG veya TIFF’ten NEF’e dönüştürülen resimleri düzenlemek için kullanılamaz.
  • NX Studio, Capture NX’deki veya Capture NX 2’deki Color Efex Pro kullanılarak değiştirilen resimleri düzenlemek için kullanılamaz.