Nikon

Dizin Baskıları

Sayfa başına birden fazla görüntü yazdırmak üzere [Baskı Türü] için [Dizin Baskı] öğesini seçin. Sayfa başına yazdırılan resim boyutunu ve resim sayısını seçebilirsiniz.

[Yerleşim]

Bir yerleşim seçin.

  • [Standart]: Sayfa başına yazdırılacak resim sayısını bir liste kutucuğundan seçin. Resimlerin boyutu seçilen seçeneğe göre otomatik olarak ayarlanır.
  • [Resim Boyutu]: Resimler [Genişlik] ve [Yükseklik] için girilen boyutta yazdırılır. Sayfa başına düşen resim sayısı seçilen boyuta göre otomatik olarak ayarlanır.
  • [Sütun ve Satır]: Sayfa başına yazdırılan [Sütun] ve [Satır] sayılarını seçin. Resimlerin boyutu seçilen seçeneklere göre otomatik olarak ayarlanır.
  • [Sayfa Başına Görüntü]: Sayfa başına yazdırılacak görüntü sayısını seçin. Resimler, seçilen resim sayısını sayfaya sığdırmak için otomatik olarak yeniden boyutlandırılır.
[Marjlar]
Kaydırma çubuğunu kullanarak marjların genişliğini seçin.