Nikon

[Görüntü] Menüsü

[Saat Yönünde 90° Döndür]/[Saat Yönünün Tersine 90° Döndür]/[180° döndür]
Resimleri döndürün.
[Değerlendir]/[Etiket Seç]/[Koruma]
Resimleri derecelendirin, etiketleyin koruyun veya resimlerin korumasını kaldırın.
[Sıra]

Aşağıdaki işlemleri geçerli sırada gerçekleştirin.

  • [Anahtar Görüntüsünü Değiştir]: Geçerli resmi sıra için anahtar görüntü olarak seçin.
  • [Sırasız]: Resimleri sıradan kaldırın.
[Albüme Ekle]
Geçerli resmi seçilen bir albüme ekleyin (0 Resimleri Albümlerde Toplama).
[Albümden Kaldır]
Geçerli resmi bir albümden kaldırın.
[Ses Notu]
Sesli not oynatmayı başlatın ve durdurun. Aynı zamanda sesli notları resimlerden silebilirsiniz.
[Hareketli Enstantane Çekimi Videoya Dönüştür]
Geçerli Hareketli Enstantane Çekimi bir video olarak kaydedin.
[AF Kumlanma Azaltma]
Fotoğraf makinesinin netleme yaparken çıkardığı sesi azaltmak ve sonuçları ayrı bir dosya olarak kaydetmek için MP4 veya MOV dosyalarını işleyin.
[Meta Veriler]

Meta veriler üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

  • [Dosya/Fotoğraf Bilgilerini Dışa Aktar]: Geçerli resmin çekim verilerini bir metin dosyasına aktarın.
  • [Dosya/Fotoğraf Bilgilerini Kopyala]: Geçerli resmin çekim verilerini panoya kopyalayın.
  • [IPTC Verilerini Kopyala]/[IPTC Verilerini Yapıştır]: IPTC verilerini geçerli resimden kopyalayın veya geçerli resme yapıştırın.
  • [XMP/IPTC Ön Ayarını İçe Aktar]: XMP/IPTC ön ayarlarını içe aktarın.
  • [Konum Verilerini Kopyala]/[Konum Verilerini Yapıştır]: Konum verilerini geçerli resimden kopyalayın veya geçerli resme yapıştırın.
  • [Konum Verilerini Sil]: Konum verilerini geçerli resimden silin.
  • [Yön Verilerini Sil]: Pusula yönünü geçerli resimden silin.
[Slayt Gösterisi]
Geçerli seçimdeki veya geçerli klasördeki resimleri bir slayt gösterisi olarak görüntüleyin (0 Seçilen Resimleri Görüntüleme).