Nikon

Film Şeridi Görünümü

Görüntü görüntüleyici, “2/4 görüntü” ve önce-sonra gösterimlerinde görüntüleyicinin altında veya solunda küçük resimlerden oluşan bir satır veya sütun (“film şeridi”) görüntülemek için üst araç çubuğunda ()  düğmesini seçin.

Film şeridinin yönünü öğesine tıklayarak değiştirebilirsiniz. Yön, film şeridi görüntüleyicinin altında görüntülendiğinde  olarak ve sol tarafında görüntülendiğinde ise  olarak değişen film şeridi aracı simgesine yansıtılır.

Film şeridi görüntüleyicinin solunda görüntülenir