Nikon

Perspektif Denetimi Aracı

Perspektifi −20 ila +20 arasında yatay veya düşey olarak ayarlayın.

[Düşey]

Resimleri alttan germek için daha düşük değerler, üstten germek için daha yüksek değerler seçin.

–20

0

20

[Yatay]

Resimleri sol kenardan germek için daha düşük değerler, sağ kenardan germek için daha yüksek değerler seçin.

–20

0

20