Nikon

[Renk Yönetimi]

Renk yönetimi ayarlarını ayarlayın.

[Renk Eşleme Profili] (Windows)/[Görüntüler için Varsayılan Profiller] (macOS)

Renk alanı (renk profili) ayarlarını yapın.

  • [Varsayılan RGB renkli alanı] (Windows)/[RGB Varsayılan Profili] (macOS): Varsayılan RGB profilini seçin.

    • [Görüntüleri açarken gömülü profil yerine bunu kullan]: Resimleri açarken, dahil edilen renk profilini [Varsayılan RGB renkli alanı] (veya macOS’da [RGB Varsayılan Profili]) için seçilen profille değiştirin.
[Yazıcı Profili]

[Yazdırma sırasında bu profili kullan]: Yazdırmak için bir renk profili seçmek için bu seçeneği seçin.

  • Yazdırma için kullanılan yazıcı profilini seçin.
  • [Amaç] menüsünden niyeti seçin.
[Ekran Profili] (Windows)/[Aygıt Profilleri] (macOS)
Bir ekran profili seçmek için [Ekran Profilini Değiştir] öğesine tıklayın. İşletim sisteminize ilişkin seçenekler görüntülenecektir.
[Çıkış]
Dışa aktarma sırasında diğer biçimlere dönüştürülen resimlere sRGB renk profilini dahil etmek için [Görüntüleri, JPEG/TIFF biçiminde dönüştürüldüklerinde sRGB renkli alanına dönüştür] öğesini seçin. Orijinal renk profilinin üzerine yazılır.
[Küçük Resim]
Küçük resim kılavuz çizgileri, küçük resim listesi ve film şeridindeki küçük resimlere renk yönetimi ayarlarını uygulamak için [Küçük resimlere renk yönetimi ayarlarını uygula] öğesini seçin.

Amaç

  • [Algısal] insan gözüne doğal görünen sonuçlar oluşturmak için renkler arasındaki ilişkiyi korur. Bununla birlikte renkler orijinal görüntü verilerine göre doğru olmayabilir.
  • [Göreceli Renkölçer] seçilen profilde olmayan renkleri mevcut en yakın renge planlar. Yazıcının renk gamı içindeki tüm renkler doğru bir şekilde çoğaltılacaktır.