Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst het volgende overzicht met de meest voorkomende problemen voordat u zich tot de leverancier of tot een door Nikon erkende servicedienst wendt.

Problemen met stroomtoevoer en instellingen

Probleem Oorzaak/Oplossing

De camera is ingeschakeld, maar reageert niet.

 • Wacht totdat de opname beëindigd is.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, zet dan de camera uit.
  Als de camera niet wordt uitgeschakeld, verwijder dan de batterij of batterijen en plaats ze terug, of, als u een lichtnetadapter gebruikt, koppel de lichtnetadapter dan los en sluit hem vervolgens weer aan.
  Merk op dat ondanks het feit dat alle gegevens die op dat moment worden opgenomen verloren zullen gaan, gegevens die al werden geregistreerd niet beïnvloed zullen worden door het verwijderen of loskoppelen van de stroombron.

  De camera uitschakelen

 • Kijk wat de lampjes aangeven.

  Lampjes

 • De knoppen van de camera worden uitgeschakeld tijdens het gebruik van Afstand bediende fotografie. Sluit Afstand bediende fotografie af om de camera te bedienen met de knoppen.
 • Tijdens het weergeven van livebeelden kunt u de knoppen alleen gebruiken om de camera uit te schakelen.
De camera gaat niet aan.

De batterij is leeg.

De batterij opladen

De batterij

De camera gaat zonder waarschuwing uit.
 • De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen (functie Automatisch uit).

  De camera uitschakelen

 • Ongeacht de functie Automatisch uit, gaat de camera na een bepaalde tijd niet gebruikt te zijn automatisch uit, afhankelijk van de status van de camera.
 • De camera en batterij werken mogelijk niet goed bij lage temperaturen.

  De batterij

 • De binnenkant van de camera is te warm geworden. Laat de camera uitgeschakeld totdat de binnenkant van de camera is afgekoeld en probeer de camera dan weer in te schakelen.
De camera wordt warm. Het is mogelijk dat de camera warm wordt bij het langdurig opnemen van films of bij gebruik van de camera in een warme omgeving. Dit is geen storing.
De camera piept driemaal.
Datum en tijd van de opname zijn onjuist.
 • Wanneer de camera voor de eerste keer wordt ingeschakeld, staat de cameraklok op “01/01/2017 00:00”. Stel de datum en tijd van de cameraklok in door SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Datum en tijd te selecteren.
 • De cameraklok is niet zo nauwkeurig als gebruikelijke horloges of klokken. Vergelijk de tijd van de cameraklok regelmatig met die van een nauwkeuriger uurwerk en pas de tijd zo nodig aan.

Lijst met instellingen

De camera gaat niet automatisch uit.

Afhankelijk van de status gaat de camera niet automatisch uit.

Automatisch uit

De geplaatste batterij kan niet worden opgeladen.
 • Controleer alle aansluitingen.

  De batterij opladen

 • Als de camera op een computer is aangesloten, is het mogelijk dat de camera niet oplaadt om een van de onderstaande redenen.

  • SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Opladen via computer is ingesteld op Uit.

   Opladen via computer

  • Het opladen van de batterij kan stoppen als de slaapstand van de computer ingeschakeld wordt.
  • Afhankelijk van de specificaties, instellingen en status van de computer kan de batterij mogelijk niet worden opgeladen.
Er kan geen instelling geselecteerd worden/Geselecteerde instelling is uitgeschakeld.
 • Bepaalde menu-opties zijn niet beschikbaar afhankelijk van de instelling.
 • Er is een functie ingesteld die voor een beperking van de geselecteerde functie zorgt.
De standaardwaarden zijn hersteld.

De klokbatterij is leeg. Alle standaardwaarden zijn hersteld. Configureer de instellingen voor de camera opnieuw.

 • De interne klokbatterij wordt gebruikt om de cameraklok van voeding te voorzien en bepaalde instellingen vast te houden. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 10 uur wanneer u de batterij in de camera plaatst of de lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) aansluit op de camera en de klokbatterij werkt meerdere dagen door, zelfs nadat de camerabatterij is verwijderd.

Opnameproblemen

Probleem Oorzaak/Oplossing
Kan geen foto's of filmopnames maken.
 • Kijk wat de lampjes aangeven.

  Lampjes

 • Plaats een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte.

  De batterij en geheugenkaart plaatsen

 • Maak de HDMI-kabel of USB-kabel los.
 • Tijdens het gebruik van Afstand bediende fotografie kunt u geen opnamen maken met de camera alleen. Sluit Afstand bediende fotografie af.
 • Tijdens het weergeven van livebeelden kunt u de knoppen alleen gebruiken om de camera uit te schakelen.
De foto's zijn wazig.

Gebruik een statief om de camera stevig neer te zetten (hierbij tegelijkertijd de zelfontspanner gebruiken is nog effectiever).

Zelfontspanner

Er lijken vegen op de foto's te zitten.

De objectieven of de (onderwater-)lensbescherming zijn/is vies. Maak deze onderdelen schoon.

Reinigen en opslag

Kleuren zijn onnatuurlijk.

De witbalans is niet correct afgesteld.

Witbalans

Er verschijnen willekeurige heldere pixels (“ruis”) in de foto. Het onderwerp is donker, de sluitertijd is te kort of de ISO-waarde is te hoog.
Beelden zijn te donker of te licht.

Pas de belichtingscompensatie aan door SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Belichtingscompensatie te selecteren.

Belichtingscompensatie

Het opslaan van foto's kost tijd.

Het opslaan van beelden kan even duren bij het maken van opnamen met SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Actieve D-Lighting.

Actieve D-Lighting

Er verschijnt een ringvormige strook of regenboogkleurige streep in het scherm van SnapBridge 360/170 of op beelden.
 • Als een onderwerp van achter wordt verlicht of wanneer een opname wordt gemaakt met een extreem heldere lichtbron (zoals de zon) in beeld, is het mogelijk dat een ringvormige strook of regenboogkleurige strepen (beeldschaduwen) in het beeld verschijnen.
 • De objectieven of de (onderwater-)lensbescherming zijn/is vies. Maak deze onderdelen schoon.

  Reinigen en opslag

Weergaveproblemen

Probleem Oorzaak/Oplossing
Tijdens het weergeven kan het kader niet worden verplaatst.

Geef bestanden weer met SnapBridge 360/170 of KeyMission 360/170 Utility. In andere software wordt een deel van het ene beeld dat in de camera is verwerkt weergegeven. U kunt het kader niet verplaatsen tijdens het weergeven.

Beelden weergeven die in de camera zijn opgeslagen/Beelden overbrengen naar een smartapparaat

Beelden weergeven op een computer

De beelden die u wilt weergeven worden niet zichtbaar op uw tv.
 • De camera is op een computer aangesloten.
 • De geheugenkaart bevat geen foto's.
Beelden die in de camera zijn opgeslagen, worden niet weergegeven op een smartphone, tablet of computer.

Als er meer dan 10.000 beelden worden opgeslagen op een geheugenkaart in de camera, worden de beelden die na het bereiken van dat aantal worden vastgelegd, mogelijk niet weergegeven op een verbonden apparaat.

 • Verklein het aantal beelden dat op de geheugenkaart is opgeslagen. Kopieer beelden naar een computer, enzovoort.

Problemen met de afstandsbediening

Probleem Oorzaak/Oplossing
De camera kan niet bediend worden via de afstandsbediening.

Problemen met SnapBridge 360/170

Probleem Oorzaak/Oplossing
De camera kan niet worden gekoppeld aan een smartapparaat.
De camera kan niet bediend worden via het smartapparaat.
 • Breng de koppeling tot stand.

  Koppeling voorbereiden

 • Als SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Menu Netwerk M Bluetooth M Verzend. indien uitgesch. is ingesteld op Nee, schakel de camera dan in of verander deze instelling in Ja.
 • Controleer of het pictogram B wordt weergegeven in SnapBridge 360/170 M scherm a Verbinding maken. Het pictogram B wordt niet weergegeven wanneer de camera uit is of nog maar net is ingeschakeld.
 • Schakel de verbinding om naar het smartapparaat als de camera nu verbinding heeft met een afstandsbediening.

  Omschakelen van afstandsbediening naar smartapparaat

Kan geen beelden uploaden naar een smartapparaat waarmee er een draadloze verbinding is.
 • Voer de volgende handelingen uit wanneer u automatisch wilt uploaden.

  • Selecteer SnapBridge 360/170 M tab a Verbinding maken M Automatisch downloaden inschakelen.
  • Selecteer SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Menu Netwerk M Automat. verzendopties M stel Foto's in op Ja.
 • Als u automatisch beelden wilt verzenden die u met Afstand bediende fotografie vastlegt, tikt u op g in het opnamescherm en schakelt u Downloaden in in het scherm dat wordt weergegeven.
Kan Afstand bediende fotografie of Foto’s downloaden niet gebruiken.
 • Schakel Wi-Fi in op het smartapparaat.
 • Als u Afstand bediende fotografie of Foto’s downloaden niet kunt gebruiken, ook niet nadat u een koppeling en een Wi-Fi-verbinding tot stand hebt gebracht, dan kunt u het probleem mogelijk oplossen als volgt:

Wi-Fi wordt verbroken en het venster voor de Wi-Fi-verbinding wordt opnieuw weergegeven.
 • Wi-Fi kan worden verbroken in de volgende situaties. Volg de instructies op het scherm om opnieuw een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen.
  • Open een andere tab dan de tab c Camera.
  • In de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling produceert.
 • Als livebeeld ingeschakeld blijft tijdens op afstand bediende fotografie onder iOS 11.3 tot en met 12.1, dan wordt de draadloze verbinding uiteindelijk beëindigd. Daarna keert u terug naar het tabblad c Camera. Ons advies is dat u opnamen maakt terwijl livebeeld uitgeschakeld is of dat u livebeeld beëindigt onmiddellijk na het kadreren van elke opname.
Bestand kan niet worden weergegeven.
 • Deze app kan mogelijk geen foto's weergeven die met een digitale camera van een ander merk of model zijn gemaakt.
 • Deze app kan geen films afspelen die zijn gemaakt met een digitale camera van een ander merk of model.
 • Deze app kan mogelijk geen gegevens weergeven die op een computer bewerkt zijn.

Foto kan niet worden bewerkt.

 • Sommige foto's kunnen niet worden bewerkt.
 • Deze app kan geen beelden bewerken die met andere camera's zijn gemaakt.
Gekleurde strepen verschijnen in het opnamescherm van SnapBridge 360/170.

Gekleurde strepen kunnen verschijnen wanneer onderwerpen worden gefotografeerd met herhalende patronen (zoals zonneschermen); dit is geen storing.

De gekleurde strepen zijn niet te zien op gemaakte foto's of opgenomen films.