Wanneer u NFC niet gebruikt

 1. Tref de voorbereidingen voor de koppeling (AKoppeling voorbereiden).

 2. Start SnapBridge 360/170, tik op Verbinden met camera op tab a Verbinding maken en tik vervolgens op KeyMission 360.

 3. Controleer of de camera uit is en tik vervolgens op Volgende.

 4. Houd de filmknop op de camera (ongeveer 7 seconden) ingedrukt.

  • Houd de filmknop ingedrukt totdat de groene statuslampjes tegelijk beginnen te knipperen, ook al hebt u het startgeluid al gehoord.
  • De groene statuslampjes knipperen even tegelijk en daarna beginnen ze afwisselend te knipperen (de camera gaat in de stand-bystand voor koppeling).

 5. Tik op de naam van de camera wanneer deze wordt weergegeven op het scherm.

  • Voor iOS:

   Wanneer u op de cameranaam tikt, wordt een dialoogvenster met uitleg over de procedure weergegeven. Controleer de gegevens en tik op Begrepen.

   Wanneer het scherm voor het selecteren van een accessoire wordt weergegeven, wacht u tot het Bluetooth-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm verandert van wit in grijs. Vervolgens tikt u nog een keer op de naam van camera. Het kan even duren voordat u de naam van camera ziet.

  • Als het koppelen is gelukt, wordt het onderstaande bericht weergegeven.

  • Als de koppeling mislukt, knipperen de rode statuslampjes zesmaal tegelijk. Wanneer op het scherm een bericht wordt weergegeven dat de koppeling is mislukt, tikt u op OK en herhaalt u de procedure aan de hand van Wanneer de koppeling met een smartapparaat niet lukt.

Wanneer u NFC wilt gebruiken

 1. Tref de voorbereidingen voor de koppeling (AKoppeling voorbereiden).

 2. Sluit alle apps die NFC gebruiken (ook SnapBridge 360/170).

  • De koppeling kan mislukken als er apps actief zijn die NFC gebruiken.
 3. Houd de filmknop op de camera (ongeveer 7 seconden) ingedrukt.

  • Houd de filmknop ingedrukt totdat de groene statuslampjes tegelijk beginnen te knipperen, ook al hebt u het startgeluid al gehoord.
  • De groene statuslampjes knipperen even tegelijk en daarna beginnen ze afwisselend te knipperen (de camera gaat in de stand-bystand voor koppeling).

 4. Houd de NFC-antenne van het smartapparaat tegen het symbool Y (N-Mark) (AN-Mark (NFC-antenne)) op de camera.

  • SnapBridge 360/170 wordt gestart.
 5. Wanneer Verwissel koppelen met de camera die u zojuist hebt aangeraakt? wordt weergegeven, tikt u op OK.

  • Als het koppelen is gelukt, wordt het onderstaande bericht weergegeven.

  • Als de koppeling mislukt, knipperen de rode statuslampjes zesmaal tegelijk. Wanneer op het scherm een bericht wordt weergegeven dat de koppeling is mislukt, tikt u op OK en herhaalt u de procedure aan de hand van Wanneer de koppeling met een smartapparaat niet lukt.

Verbinding maken na een geslaagde koppeling

Als de koppeling lukt, wordt automatisch verbinding met het smartapparaat gemaakt zodra u SnapBridge 360/170 start wanneer u de camera de volgende keer inschakelt.

In de volgende situaties wordt echter niet automatisch verbinding gemaakt met het smartapparaat:

 • Wanneer de verbinding omschakelt naar de afstandsbediening
 • Wanneer de koppeling met het smartapparaat ongedaan wordt gemaakt (ADe koppeling met een smartapparaat ongedaan maken)
 • Wanneer de instellingen worden hersteld met behulp van de volgende menu's in SnapBridge 360/170

  • Tab c Camera M Camera-instellingen M Standaardwaarden
  • Tab c Camera M Camera-instellingen M Menu Netwerk M Standaardw. herstellen
 • Wanneer de firmware van de camera wordt bijgewerkt

Waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is

Schakel de vliegtuigmodus in met de schakelaar op de camera. Dit zal tijdelijk de constante verbinding met het smartapparaat onderbreken, maar de verbinding wordt automatisch hersteld zodra de vliegtuigmodus wordt uitgeschakeld.