Wanneer de koppeling met een smartapparaat niet lukt

 1. Houd de filmknop op de camera (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de camera uit te schakelen.

  • Wanneer de camera wordt uitgeschakeld, gaat het camera-aan-lampje uit.
 2. Sluit SnapBridge 360/170.

  • Sluit SnapBridge 360/170, ook al draait deze app in de achtergrond.
 3. Voor iOS verwijdert u het apparaat (geregistreerd als naam van de camera) in het scherm met Bluetooth-instellingen van het smartapparaat.

 4. Volg Koppelen aan een smartapparaat en herhaal de koppelingsprocedure.

De koppeling met een smartapparaat ongedaan maken

Wanneer u een koppeling tot stand wilt brengen met een andere camera die SnapBridge 360/170 ondersteunt, moet u de bestaande koppeling eerst ongedaan maken.

 • Als afbeeldingen niet kunnen worden geüpload naar een smartapparaat, bijvoorbeeld doordat het uploaden te lang duurt, kunt u dit mogelijk oplossen door de koppeling ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren.
 1. Tik op e op tab a Verbinding maken.

 2. Tik op Beëindig het koppelen M Ja.

  • U kunt de koppeling ook ongedaan maken via de volgende menu's in SnapBridge 360/170:

   • Tab c Camera M Camera-instellingen M Menu Netwerk M Standaardw. herstellen
   • Tab c Camera M Camera-instellingen M Standaardwaarden
 3. Sluit SnapBridge 360/170.

  • Sluit SnapBridge 360/170, ook al draait deze app in de achtergrond.
 4. Voor iOS verwijdert u het apparaat (geregistreerd als naam van de camera) in het scherm met Bluetooth-instellingen van het smartapparaat.

 5. Om de koppeling opnieuw uit te voeren volgt u de instructies in Koppelen aan een smartapparaat.