Door de basisadapter op de camera te monteren kunt u speciale accessoires zoals een basisbevestiging gebruiken.

 • Om de kleefkracht groter te maken mag u de camera pas 24 uur (of langer) na het aanbrengen van de basisbevestiging gebruiken.
 1. Steek de schroef in de schroefdraad voor een statief van de camera () en draai de draairing van de schroef aan ().

 2. Bevestig de sluiting van de basisadapter op de basisbevestiging.

  • Verschuif de sluiting terwijl u beide uitstekende delen van de sluiting tegelijk ingedrukt houdt, tot de sluiting vastklikt.
  • Wanneer u de sluiting wilt verwijderen, houdt u beide uitstekende delen tegelijk ingedrukt en schuift u de sluiting vervolgens in de omgekeerde richting.

 3. Pas de hoek van de camera aan.

  • Draai de vergrendeling van de plaat los (), bepaal de camerahoek () en draai de vergrendeling vervolgens aan ().
 4. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de basisbevestiging wilt bevestigen goed schoon is.

  • Stof of water en dergelijke moet u eerst verwijderen.
 5. Trek de beschermfolie van de achterzijde van de basisbevestiging en druk stevig op de basisbevestiging zodat het hele oppervlak goed vastzit.

Basisbevestiging

De basisbevestiging is een accessoire dat het mogelijk maakt om de basisadapter die op de camera is bevestigd gemakkelijk te bevestigen en los te maken.

Breng de basisbevestiging aan op een plek waar u de camera wilt bevestigen.

Gebruik het vlakke of gebogen type, afhankelijk van de ondergrond waarop u de basisbevestiging wilt bevestigen.

De basisbevestiging is niet ontworpen voor gebruik op voertuigen. Niet bevestigen op voertuigen.

 • Basisbevestiging (vlak):

  voor bevestiging op vlakke ondergronden.

 • Basisbevestiging (gebogen):

  voor bevestiging op gebogen ondergronden, zoals op een helm.

Opmerkingen over het gebruik van de basisadapter en de basisbevestiging

 • Gebruik de basisadapter en de basisbevestiging niet zodanig dat deze kunnen worden blootgesteld aan plotselinge belastingen, zoals bij directe bevestiging op ski's of snowboards. Als u ze aan plotselinge belastingen blootstelt, raken de accessoires beschadigd of komt de basisbevestiging los.
 • U kunt de basisbevestiging niet opnieuw gebruiken nadat u deze hebt bevestigd en losgemaakt.
 • Er kunnen krassen op het oppervlak komen of de verf kan loskomen, afhankelijk van het materiaal waarop u de basisbevestiging hebt bevestigd. Ga voorzichtig te werk bij het bevestigen van de basisbevestiging.
 • De basisbevestiging is niet geschikt voor gebruik op niet-gladde ondergronden, zoals hout of beton.