Raadpleeg de onderstaande tabel als een foutmelding wordt weergegeven op het scherm van het smartapparaat.

Weergave Oorzaak/Oplossing
De batterijtemperatuur is te hoog. De camera wordt uitgeschakeld. De camera schakelt automatisch uit. Wacht tot de camera of batterij is afgekoeld voordat de camera opnieuw wordt gebruikt.
De camera schakelt uit om oververhitting te voorkomen.
Deze kaart kan niet gebruikt worden.

Er is een fout opgetreden bij het verkrijgen van toegang tot de geheugenkaart.

  • Gebruik een goedgekeurde geheugenkaart.
  • Controleer of de aansluitingen schoon zijn.
  • Controleer of de geheugenkaart correct is geplaatst.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

Te gebruiken geheugenkaarten

Deze geheugenkaart kan niet gelezen worden.
Ongeformatteerde kaart.

De geheugenkaart is niet geformatteerd voor gebruik in de camera.

Formatteer de geheugenkaart door SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Geheugenkaart form. te selecteren.

Bij formatteren worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist. Als u kopieën van foto's wilt bewaren, slaat u de kopieën op een computer of ander medium op voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

Een geheugenkaart formatteren

Geheugenkaart form.

Geen geheugen meer.

Wis foto's of plaats een nieuwe geheugenkaart.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

Beeld kan niet worden opgeslagen.

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de foto.

Plaats een nieuwe geheugenkaart of formatteer de geheugenkaart.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

De camera kan geen nieuwe bestandsnummers genereren.

Plaats een nieuwe geheugenkaart of formatteer de geheugenkaart.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

Beeld kan niet worden gewijzigd.

Controleer of de foto's bewerkt kunnen worden.

Foto kan niet worden bewerkt.

Kan film niet opnemen.

Er is een time-out opgetreden bij het opslaan van de film op de geheugenkaart.

Selecteer een geheugenkaart met een hogere schrijfsnelheid.

Te gebruiken geheugenkaarten

Geheugen bevat geen beelden.

Plaats een geheugenkaart met foto's erop.

De batterij en geheugenkaart plaatsen

Bestand bevat geen beeldgegevens.

Het bestand is gemaakt of bewerkt met een andere camera.

Het bestand kan niet worden bekeken met SnapBridge 360/170.

Bekijk het bestand op een computer of op het apparaat waarmee dit bestand is gemaakt of bewerkt.

Systeemfout

Er is een fout opgetreden in de interne schakelingen van de camera.

Schakel de camera uit, verwijder de batterij, plaats deze weer terug en zet de camera aan. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met de leverancier of met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

De camera is ingeschakeld, maar reageert niet.