U kunt de camera-instellingen wijzigen met Camera-instellingen en Opties voor afstandsbediening in SnapBridge 360/170 M tab c Camera.

 • Breng op voorhand een koppeling tot stand tussen de camera en het smartapparaat (AKoppelen aan een smartapparaat).
 • U kunt de camera-instellingen (op enkele instellingen na) ook wijzigen met de software “KeyMission 360/170 Utility” op de computer. Koppelen met een smartapparaat is niet nodig om instellingen te wijzigen met KeyMission 360/170 Utility.
 • Bepaalde menu-opties kunnen niet worden ingesteld, afhankelijk van de status van de camera.

Camera-instellingen

Optie Beschrijving
Datum en tijd Stel de cameraklok in.
Geluidsinstellingen

Stel het volume in van het geluid dat u tijdens het gebruik hoort.

 • Standaardinstelling: Normaal
Automatisch uit

Stel de tijdsduur in waarna de camera uitschakelt na het maken van opnamen.

 • Standaardinstelling: 1 min.
LED-helderheid

Stel de helderheid van de statuslampjes in.

 • Standaardinstelling: Normaal
Opladen via computer

Stel in of de batterij in de camera wordt opgeladen wanneer de camera is aangesloten op een computer.

 • Standaardinstelling: Automatisch
Beeldcommentaar Commentaar dat met Commentaar invoeren is geregistreerd, wordt aan de beelden toegevoegd.
Copyrightinformatie Copyrightinformatie die is geregistreerd met Fotograaf en Copyright wordt toegevoegd aan de beelden.
Locatiegegevens Stel in of al dan niet informatie over de opnamelocatie moet worden toegevoegd aan de beelden die u opneemt.
Firmware-versie Bekijk de huidige versie van de camerafirmware.
Menu Netwerk Automat. verzendopties

Wanneer SnapBridge 360/170 M tab a Verbinding maken M Automatisch downloaden aan is, worden de foto's die u maakt na het wijzigen van Automat. verzendopties M Foto's in Ja automatisch verzonden naar het gekoppelde smartapparaat.

Wi-Fi Configureer de instellingen voor de Wi-Fi-verbinding.
Bluetooth Als Verzend. indien uitgesch. is ingesteld op Ja, blijft de camera ook in uitgeschakelde toestand communiceren met het smartapparaat. Als u Nee gebruikt, is er geen communicatie zolang de camera uit is.
Standaardw. herstellen

Zet alle Menu Netwerk-instellingen terug naar de standaardwaarden.

 • De verbinding met het smartapparaat wordt verbroken.
 • De camera wordt gekoppeld aan de afstandsbediening waarmee er als laatste een koppeling is geweest.
Opname-opties Films

Filmstand: Selecteer een filmstand.

 • Standaardfilm (standaardinstelling): Neem normale films op.
 • Superlapsefilm: Neem een film op die u opslaat in snelle weergave.
 • Lusopname: Als de camera bij het opnemen van een film de opgegeven tijd overschrijdt, blijft de camera opnemen. De filmgegevens van het begin worden daarbij steeds verwijderd.
 • Time-lapse-film: Maak automatisch foto's met bepaalde tussenpozen om een time-lapse-film te maken.

Filmopties: Selecteer het beeldformaat en de beeldsnelheid voor films.

 • Standaardinstelling: 1920/24p
NTSC/PAL: Selecteer de beeldsnelheid die wordt gebruikt tijdens het opnemen van films.

Windruisreductie: Stel in of u de windruis al dan niet wilt verminderen tijdens het opnemen van films.

 • Standaardinstelling: Nee
Foto's

Beeldformaat: Stel het fotoformaat in.

 • Standaardinstelling: 7744×3872

Zelfontspanner: Leg automatisch foto's vast als een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

 • Standaardinstelling: 2 sec.
Opname-opties

Onder water: Stel deze optie in op Ja wanneer u opnamen maakt onder water.

 • Standaardinstelling: Nee

Actieve D-Lighting: Verminder het verlies van detail in hoge lichten en schaduwen.

 • Standaardinstelling: Nee

Witbalans: Pas de witbalans aan de lichtbron aan om de kleuren van de beelden overeen te laten komen met datgene wat u ziet.

 • Standaardinstelling: Automatisch

Kleuropties: Wijzig de kleur van de beelden die worden opgeslagen.

 • Standaardinstelling: Standaard

Belichtingscompensatie: Pas de helderheid van het hele beeld aan.

 • Standaardinstelling: 0.0
Standaardw. herstellen: Zet alle instellingen in Opname-opties M Opname-opties terug naar de standaardwaarden.
Geheugenkaart form. Formatteer een geheugenkaart.
Standaardwaarden

Zet de camera-instellingen terug op de standaardwaarden.

 • De verbinding met het smartapparaat wordt verbroken.
 • De camera wordt gekoppeld aan de afstandsbediening waarmee er als laatste een koppeling is geweest.

Opties voor afstandsbediening

Optie Beschrijving

Verbinding kiezen

Gebruik deze optie om de verbinding om te schakelen van een smartapparaat naar een gekoppelde afstandsbediening.
Afstandsbediening koppelen Gebruik om de camera te koppelen met de ML-L6 afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar).