Datum en tijd

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Datum en tijd

Stel de cameraklok in.

Optie Beschrijving
Synchron. m. smartappar. Als deze optie is ingesteld op Ja en SnapBridge 360/170 M tab a Verbinding maken M Klok synchroniseren aan is, worden de ingestelde datum en tijd gesynchroniseerd met het gekoppelde smartapparaat.
Datum en tijd Stel de cameraklok in wanneer Synchron. m. smartappar. is ingesteld op Nee.

Geluidsinstellingen

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Geluidsinstellingen

Stel het volume in van het geluid dat u tijdens het gebruik hoort.

 • U kunt Hoog, Normaal (standaardinstelling), Laag of Uit selecteren.

Automatisch uit

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Automatisch uit

Stel de tijdsduur in waarna de camera uitschakelt na het maken van opnamen.

 • U kunt 2 sec., 5 sec., 30 sec., 1 min. (standaardinstelling) of 5 min. selecteren.

Automatisch uit instellen

 • In de volgende situaties gaat de camera na een bepaalde tijd niet gebruikt te zijn automatisch uit, ongeacht de instelling die is gekozen bij Automatisch uit.

  • Wanneer SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Menu Netwerk M Bluetooth M Verzend. indien uitgesch. is ingesteld op Nee: 30 sec. (als Automatisch uit is ingesteld op 2 sec. of 5 sec.)
  • Van het inschakelen van de camera tot het maken van een opname: 1 min.
  • Wanneer de koppeling met een smartapparaat is voltooid of mislukt: 1 min.
  • In de stand voor het tot stand brengen van een koppeling met de afstandsbediening: 1 min.
  • In de stand voor het tot stand brengen van een koppeling met een smartapparaat: 4 min.
  • Wanneer er verbinding is met een computer (en er vindt geen gegevensoverdracht plaats): 30 min.
  • Wanneer er verbinding is via een HDMI-kabel (en er is geen signaal): 30 min.
 • In de volgende situaties gaat de camera niet automatisch uit:

  • Wanneer de EH-62F lichtnetadapter is aangesloten
  • Wanneer er verbinding is met een computer (en er vindt gegevensoverdracht plaats)
  • Wanneer livebeelden worden weergegeven

LED-helderheid

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M LED-helderheid

Stel de helderheid van de statuslampjes in.

 • U kunt Hoog, Normaal (standaardinstelling), Laag of Uit selecteren.
 • In de volgende situaties staat de helderheid van de statuslampjes vast ingesteld op Normaal:

  • Wanneer er een fout is opgetreden
  • Wanneer een status met betrekking tot de koppeling wordt gemeld (stand-by-stand, voltooid, mislukt)

Opladen via computer

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opladen via computer

Optie Beschrijving
Automatisch (standaardinstelling) Wanneer de camera is aangesloten op een ingeschakelde computer (ABeelden weergeven op een computer), wordt de batterij in de camera automatisch opgeladen met stroom uit de computer.
Uit De batterij in de camera wordt niet opgeladen wanneer de camera is aangesloten op een computer.

Opmerkingen over het opladen met een computer

 • Wanneer de camera wordt aangesloten op een computer, gaat de camera aan en begint het opladen. De cameraknoppen kunnen niet worden gebruikt tijdens het opladen met een computer.
 • Het duurt ongeveer 3 uur en 30 minuten om een batterij die helemaal leeg is op te laden.
 • De camera gaat automatisch uit als er, nadat de batterij volledig is opgeladen, 30 minuten lang geen enkele communicatie met de computer is.

Wanneer het camera-aan-lampje snel groen knippert

Opladen lukt niet, mogelijk vanwege een van de onderstaande redenen.

 • De omgevingstemperatuur is niet geschikt voor opladen. Laad de batterij binnen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C voordat u het apparaat gaat gebruiken.
 • De USB-kabel is niet goed aangesloten of de batterij is defect. Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten of vervang de batterij indien nodig.
 • De computer staat in de slaapstand en levert onvoldoende stroom. Haal de computer uit de slaapstand.
 • De batterij kan niet worden opgeladen omdat de computer onvoldoende stroom levert aan de camera. Dit kan aan de instellingen of specificaties van de computer liggen.

Beeldcommentaar

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Beeldcommentaar

Wanneer Commentaar toevoegen is ingesteld op Ja, kunt u commentaar invoeren in Commentaar invoeren. U kunt commentaar invoeren bij vastgelegde beelden.

 • U kunt maximaal 16 alfanumerieke tekens en enkele symbolen invoeren.
 • U kunt het bijgevoegde commentaar ook raadplegen als metadata in ViewNX-i.

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Copyrightinformatie

Wanneer Copyrightinfo toevoegen is ingesteld op Ja, kunt u copyrightinformatie invoeren in Fotograaf en Copyright. U kunt copyrightinformatie invoeren bij vastgelegde beelden.

 • U kunt maximaal 16 alfanumerieke tekens en enkele symbolen invoeren.
 • U kunt de bijgevoegde copyrightinformatie ook raadplegen als metadata in ViewNX-i.

Locatiegegevens

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Locatiegegevens

Stel in of al dan niet informatie over de opnamelocatie moet worden toegevoegd aan de beelden die u opneemt.

Wanneer Downloaden van apparaat is ingesteld op Ja en SnapBridge 360/170 M tab a Verbinding maken M Locatie uploaden aan is, worden locatiegegevens van het gekoppelde smartapparaat toegevoegd aan de beelden die u vastlegt.


Firmware-versie

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Firmware-versie

Bekijk de huidige versie van de camerafirmware.


Menu Netwerk

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Menu Netwerk

Configureer de draadloze netwerkinstellingen om de camera en een smart-toestel te verbinden.

Optie Beschrijving
Automat. verzendopties Foto's

Wanneer SnapBridge 360/170 M tab a Verbinding maken M Automatisch downloaden aan is, worden de foto's die u maakt na het wijzigen van Automat. verzendopties M Foto's in Ja automatisch verzonden naar het gekoppelde smartapparaat.

Wi-Fi Type Wi-Fi-verbinding

SSID: Voer de SSID in. Gebruik 1 tot 32 tekens.

U kunt letters, cijfers en enkele symbolen gebruiken.

Verificatie/encryptie: Stel in of de communicatie tussen de camera en het verbonden smartapparaat moet worden versleuteld. Wanneer Open is geselecteerd, wordt de communicatie niet versleuteld.

Wachtwoord: Stel een wachtwoord voor de Wi-Fi-verbinding in. Gebruik 8 tot 32 alfanumerieke tekens. Dit wordt niet weergegeven wanneer Verificatie/encryptie is ingesteld op Open.

 • De standaardinstelling is “NikonKeyMission”.
Kanaal: Selecteer het kanaal voor de Wi-Fi-verbinding.
Subnetmasker: In normale omstandigheden gebruikt u de standaardinstelling (255.255.255.0).
DHCP-server IP-adres: In normale omstandigheden gebruikt u de standaardinstelling (192.168.0.10).
Huidige instellingen Geef de lijst met huidige instellingen weer.
Bluetooth Verzend. indien uitgesch. Als deze optie is ingesteld op Ja, blijft de camera ook in uitgeschakelde toestand communiceren met het smartapparaat. Als u Nee gebruikt, is er geen communicatie zolang de camera uit is.
Standaardw. herstellen

Zet alle Menu Netwerk-instellingen terug naar de standaardwaarden.

 • De verbinding met het smartapparaat wordt verbroken.
 • De camera wordt gekoppeld aan de afstandsbediening waarmee er als laatste een koppeling is geweest.

Filmstand

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Films M Filmstand

Selecteer het gewenste type film om op te nemen.

Standaardfilm (standaardinstelling):

Neem normale films op.

Superlapsefilm:

De camera neemt films op en slaat deze op in snelle weergave (960/30p of 960/25p). Gebruik deze optie om een film te maken terwijl u de camera beweegt. De camera comprimeert de tijdsveranderingen in het onderwerp en slaat de film op.

Met wordt een opname van zes minuten afgespeeld als film van één minuut.

Lusopname:

Als de camera bij het opnemen van een film de opgegeven tijd overschrijdt, blijft de camera opnemen. De filmgegevens van het begin worden daarbij steeds verwijderd.

 • De film wordt vastgelegd als zes aparte bestanden. De maximale lengte van één bestand hangt af van de opgegeven tijd.

  Opgegeven tijd Maximale lengte van één bestand
  5 min. 1 min.
  10 min. 2 min.
  30 min. 6 min.
  60 min. 12 min.
 • Als het laatste bestand de maximale lengte van één bestand bereikt, wordt het eerste bestand verwijderd. Als het laatste bestand niet de maximale lengte van één bestand bereikt, wordt het bestand opgeslagen zoals het is.

  Voorbeeld: Als u 6 minuten lang hebt opgenomen met een opgegeven tijd van 5 min.

  Er worden vijf bestanden van 1 minuut opgeslagen.

  1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min.

  Als u 5 minuten en 30 seconden lang hebt opgenomen met een opgegeven tijd van 5 min.

  Er worden vijf bestanden van 1 minuut en één bestand van 30 seconden opgeslagen.

  1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 30 sec.
 • Wanneer opgenomen films die in de camera zijn opgeslagen worden afgespeeld op een tv, worden opgesplitste films achter elkaar afgespeeld.

Time-lapse-film:

De camera kan automatisch foto's maken met opgegeven tussenpozen om een time-lapse-film te maken.

Als NTSC/PAL is ingesteld op NTSC, worden 300 beelden vastgelegd. Met PAL worden 250 beelden vastgelegd.

Type Interval Tijd die nodig is voor de opname
NTSC PAL
2 sec. 1 2 sec. 10 min. 8 min. 20 sec.
5 sec. 1 5 sec. 25 min. 20 min. 50 sec.
10 sec. 1 10 sec. 50 min. 41 min. 40 sec.
30 sec. 1 30 sec. 2 u 30 min. 2 u 5 min.
Nachtlucht 2 30 sec. 2 u 30 min. 2 u 5 min.

De belichtingsvergrendeling (Ja of Nee voor AE-vergrendeling) kan worden ingesteld.

Geschikt voor het opnemen van de beweging van sterren.

Opmerkingen over time-lapse-film

 • Als de batterij niet voldoende is opgeladen, is de camera mogelijk niet in staat om alle beelden vast te leggen.
 • Gebruik een statief om de camera stevig neer te zetten bij het maken van time-lapse-films.
 • Er wordt geen geluid opgenomen.

Opmerkingen over filmstand

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).


Filmopties

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Films M Filmopties

Selecteer het beeldformaat en de beeldsnelheid voor films. Selecteer de normale snelheid om normaal op te nemen of selecteer een hoge snelheid voor films die u in slow motion wilt weergeven.

Welke filmopties u kunt selecteren, hangt af van de instelling bij NTSC/PAL.

Normale snelheden

Optie (Beeldformaat/Beeldsnelheid, Bestandsindeling) Beeldformaat
2160/24p (4K UHD) 3840×2160
1920/24p (standaardinstelling) 3840×1920

960/30p

960/25p

1920×960

HS-film

Opgenomen films worden afgespeeld in slow motion.

Optie (Beeldformaat/Beeldsnelheid, Bestandsindeling) Beeldformaat Beschrijving

640/120p

640/100p

1280×640 Slow motion op 1/4 snelheid

320/240p

320/200p

640×320 Slow motion op 1/8 snelheid

Opmerkingen over filmopties

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).

Opmerkingen over HS-film

Er wordt geen geluid opgenomen.


NTSC/PAL

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Films M NTSC/PAL

Wanneer de instelling wordt veranderd, veranderen de beeldsnelheden die kunnen worden ingesteld in Filmopties.

Optie Beschrijving
NTSC Geschikt voor weergave op een tv die de norm NTSC gebruikt.
PAL Geschikt voor weergave op een tv die de norm PAL gebruikt.

Opmerkingen over NTSC/PAL

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).


Windruisreductie

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Films M Windruisreductie

Optie Beschrijving
Ja Zorgt ervoor dat de wind die tijdens het opnemen over de microfoon gaat, minder te horen is. Andere geluiden zijn mogelijk moeilijker te horen tijdens het weergeven.
Nee (standaardinstelling) Windruisreductie is uitgeschakeld.

Beeldformaat

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Foto's M Beeldformaat

Selecteer het beeldformaat van foto's.

 • U kunt 7744×3872 (standaardinstelling) of 3872×1936 selecteren.

Aantal beelden dat kan worden opgeslagen

 • Het aantal beelden dat kan worden opgeslagen, kan worden gecontroleerd in het opnamescherm van SnapBridge 360/170.
 • Neem in acht dat vanwege de JPEG-compressie het aantal beelden dat kan worden opgeslagen afhankelijk van de beeldinhoud aanzienlijk kan verschillen, zelfs bij gebruik van geheugenkaarten met dezelfde capaciteit en dezelfde instellingen voor beeldformaat. Daarnaast is het aantal beelden dat kan worden opgeslagen afhankelijk van het merk geheugenkaart.

Zelfontspanner

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Foto's M Zelfontspanner

Stel in na hoeveel tijd het maken van foto's begint.

 • U kunt Uit, 2 sec. (standaardinstelling) of 10 sec. selecteren.
 • De groene statuslampjes knipperen tegelijk tijdens het aftellen (gedurende de laatste 2 seconden van het aftellen knipperen ze snel).
 • De camera piept gedurende de laatste 2 seconden van het aftellen, tenzij Geluidsinstellingen is ingesteld op Uit.

Onder water

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Onder water

Selecteer Ja bij de desbetreffende instelling wanneer u opnamen maakt onder water.

 • De standaardinstelling is Nee.

Opmerkingen over onder water

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).


Actieve D-Lighting

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Actieve D-Lighting

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, vermindert het verlies van detail in hoge lichten en schaduwen.

 • De standaardinstelling is Nee.

Opmerkingen over actieve d-lighting

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).


Witbalans

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Witbalans

Pas de witbalans aan de lichtbron aan om de kleuren van de beelden overeen te laten komen met datgene wat u ziet.

Optie Beschrijving

Automatisch

(standaardinstelling)

De witbalans wordt automatisch aangepast.
Daglicht Voor opnamen bij direct zonlicht.
Gloeilamplicht Voor opnamen bij gloeilamplicht.
TL-licht Voor opnamen bij tl-licht.
Bewolkt Voor opnamen bij een bewolkte hemel.

Opmerkingen over witbalans

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).


Kleuropties

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Kleuropties

Wijzig de kleur van de beelden die worden opgeslagen.

Optie Beschrijving

Standaard

(standaardinstelling)

Standaardbewerking voor gebalanceerde resultaten. Aanbevolen voor de meeste situaties.
Levendig Beelden worden verbeterd om een levendig fotoprinteffect te krijgen. Selecteer voor beelden met primaire kleuren zoals blauw, rood en groen.
Monochroom Beelden worden vastgelegd in zwart-wit.

Opmerkingen over kleuropties

Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt in combinatie met andere functies (AFuncties die niet tegelijk kunnen worden gebruikt bij het maken van opnamen).


Belichtingscompensatie

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Belichtingscompensatie

U kunt de helderheid van het hele beeld aanpassen. Stel een positieve (+) waarde in om het beeld lichter te maken en een negatieve (-) waarde om het beeld donkerder te maken.

 • De standaardinstelling is 0.0.

Standaardw. herstellen

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Opname-opties M Opname-opties M Standaardw. herstellen

Zet alle instellingen in Opname-opties M Opname-opties terug naar de standaardwaarden.


Geheugenkaart form.

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Geheugenkaart form.

Formatteer een geheugenkaart.

Wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens voorgoed verwijderd. U kunt de verwijderde gegevens niet meer terughalen. Zorg ervoor dat u belangrijke beelden opslaat op een computer vóór het formatteren.

 • Tijdens het formatteren mag u de camera niet uitschakelen en het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet openen.

Standaardwaarden

SnapBridge 360/170 M tab c M Camera-instellingen M Standaardwaarden

Zet de camera-instellingen terug op de standaardwaarden.

 • De verbinding met het smartapparaat wordt verbroken.
 • De camera wordt gekoppeld aan de afstandsbediening waarmee er als laatste een koppeling is geweest.