Wanneer er een draadloze verbinding is, kunt u Foto’s downloaden gebruiken om beelden af te spelen of te verwijderen die in de camera zijn opgeslagen. U kunt er ook voor kiezen om alleen geselecteerde beelden op het smartapparaat te downloaden.

Het wachtwoord voor de Wi-Fi-verbinding is standaard ingesteld op “NikonKeyMission”.

 1. Breng een koppeling tot stand tussen de camera en het smartapparaat (AKoppelen aan een smartapparaat).

  • Als de koppeling al goed tot stand is gebracht, schakelt u de camera in en start u SnapBridge 360/170.
 2. Tik op SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Foto’s downloaden.

  • Wanneer een bevestigingsvenster voor de Wi-Fi-verbinding wordt weergegeven, tikt u op OK.
  • Voor Android: Ga verder naar stap 5.
  • Voor iOS:

   • Ga verder naar stap 3.
   • Als er al een Wi-Fi-verbinding is, worden miniaturen van de beelden in de camera weergegeven. Ga verder naar stap 5.
 3. Controleer, voor iOS, de gegevens in het venster en tik op Instellingen weergeven om de iOS Instellingen-app te starten.

 4. Tik op < Instellingen om de “Instellingen”-app te openen. Scrol vervolgens omhoog en tik op Wifi, die u vlakbij de bovenkant van de instellingenlijst ziet.

  • Selecteer de SSID van de camera. Wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren, voer dan “NikonKeyMission” (het standaardwachtwoord) in. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig; zorg ervoor dat de “N”,“K” en “M” als hoofdletter worden ingevoerd.

  • Zodra u naar SnapBridge 360/170 terugkeert na het selecteren van de SSID van de camera, worden de beelden op de camera weergegeven in een miniaturenlijst.
 5. Tik op een miniatuur.

  • Voer, wanneer u de miniaturen ziet, de onderstaande handelingen uit om meerdere beelden te selecteren en over te brengen naar het smartapparaat.

   • Voor Android: Tik op i M Selecteren en tik vervolgens op alle beelden die u wilt overbrengen. Tik op i M Download geselecteerde foto’s en volg de instructies op het scherm.
   • Voor iOS: Tik op Selecteren en tik vervolgens op alle beelden die u wilt overbrengen. Tik op Download geselecteerde foto’s en volg de instructies op het scherm.
 6. Tik op h.

  • Een deel van het ene beeld dat in de camera is verwerkt wordt weergegeven.
  • Versleep het beeld om het kader te verplaatsen tijdens het weergeven. Tik op q om terug te keren naar het oorspronkelijke kader.
 7. Om beelden over te brengen naar het smartapparaat volgt u de onderstaande procedures tijdens het weergeven.

  • Voor Android: Tik op i M Downloaden en volg de instructies op het scherm.
  • Voor iOS: Tik op Downloaden en volg de instructies op het scherm.

De SSID en het wachtwoord wijzigen

U kunt de SSID en het wachtwoord wijzigen door SnapBridge 360/170 M tab c Camera M Camera-instellingen M Menu Netwerk M Wi-Fi M Type Wi-Fi-verbinding te selecteren. Wij raden u aan om het wachtwoord regelmatig aan te passen en zodoende uw privacy te beschermen.